Allt går tillbaka

Medicon Village AB ägs av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Stiftelseformen innebär att eventuella överskott alltid går tillbaka till forskning och innovation. Förutom stiftelsens styrelse och styrelsen för Medicon Village AB finns en ledningsgrupp och ytterligare cirka 20 medarbetare som dagligen arbetar med verksamheten och våra medlemmar. Men också med externa frågor och kontakter med omvärlden.

Styrelseledamöter, Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande

 • Göran Grosskopf, ordförande
 • Mats Paulsson, vice ordförande
 • Allan Larsson
 • Eva Wiberg
 • Mattias Olsson

Styrelseledamöter, Medicon Village AB

 • Göran Grosskopf, ordförande
 • Mats Paulsson, vice ordförande
 • Roland Andersson
 • Rita Jedlert
 • Annette Stambolovski

Ledningsgrupp, Medicon Village AB

 • Mats Leifland, VD
 • Kerstin Jakobsson, vice VD och marknads-och affärsutvecklingschef
 • Anette Orheim, kommunikationschef
 • Erik Jagesten, fastighetschef