Almedalsveckan i Visby

2 Jul - 9 Jul
Tid
08:00 - 17:00
Plats
Visby
Arrangör
Medicon Village medlemmar

Under Almedalsveckan i Visby kommer ett flertal av Medicon Village medlemmar att finnas på plats med en mängd olika aktiviteter. Är du Medicon Village-medlem och vill registrera era aktiviteter, använd registreringsformuläret som du hittar via denna länk (Village Inn intranät).

Nedan finner du en enkel sammanställning över medlemmars olika aktiviteter under veckan:

Metalund/Arbets- och miljömedicin Syd

Seminarium: Måste arbete vara en hälsorisk?
Varför jobbar vi fortfarande i miljöer med dålig ergonomi, farliga kemikalier och buller? I Sverige är dessutom ohälsa orsakad av organisatoriska och sociala faktorer på jobbet - t ex stress - ett av de vanligaste hälsoproblemen.

Forskningen har länge visat vilka arbetsmiljörisker som finns, men ändå drabbas många av ohälsa till följd av sina arbetssituationer. FORTE och AFA Försäkring är två av de stora finansiärerna av arbetsmiljöforskning i Sverige. Hur ser de på framtidens arbetsmiljöforskning och hur den ska komma samhället till gagn? Vad tänker arbetsmiljöforskarna själva? Vad bör vi forska på? Var tar forskningen slut och övergår i något annat som omsätter resultaten? Hur får vi in relevanta problem till forskningen och hur får vi ut resultaten till praktiken? Representanter från centrumbildningen för arbetsmiljöforskning MetaLund vid Lunds universitet diskuterar tillsammans med FORTE och AFA Försäkring.

Tid: 5 juli, kl. 12.45-13.45
Plats: Hästgatan 13
Ytterligare information: Läs mer
Kontakt: Jessika Sellergren, Kommunikatör, Designvetenskaper, Lunds universitet, 046-222 85 10

RCC Syd

Modererar ett seinarium under cancedagen (Vårdförlopp i Norden). Deltar i 2 seminarier; modern molekylärdiagnostik vid cancer och kolorekalcancer som sjukdom

Seminarium: Den farliga tystnaden kring tarmcancer
Det pratas mycket om socioekonomiska skillnader i cancervården men det är större ojämlikhet mellan olika cancerformer. Varför får andra diagnoser mycket större resurser och uppmärksamhet? Vad är det egentligen som styr vården och vilka konsekvenser får tystnaden?

Tid: 3 juli, kl. 10.20-11.20
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Ytterligare information: Läs mer

Seminarium: Har vi råd att erbjuda cancerpatienter molekylär testning?
Molekylär testning - vad är värdet för patienter och samhället? Vilken betydelse har den för Sveriges möjlighet att ligga i framkant inom klinisk forskning och utveckling?

Tid: 3 juli, kl. 13.15-14.45
Plats: Strandvägen 4, Offentliga Affärers seminarietält
Ytterligare information: Läs mer

Seminarium: Standardiserade vårdförlopp – så in i Norden bra (del av Cancerdagen 4juli)
Danmark har kortat cancerväntetiderna med pakkeforløb. Norge och Sverige har följt efter, här ser vi nu kortare väntetider med hjälp av standardiserade vårdförlopp. Vad är nästa steg? I Sverige finns förbättringsmöjligheter, hur är det i Norge och Danmark? Är detta nordiska koncept en framgångssaga?

Tid: 4 juli, kl. 09.00-10.30
Plats: Visby lasarett, S:t Göransgatan 5
Ytterligare information: Läs mer

 

Lunds Universitet, Avdelningen för Immunteknologi

Seminarium: Kemikalietester och kosmetika – en framgångssaga
Forska utan djurförsök anordnar ett seminarium med inbjudna forskare från olika universitet för att belysa framgångar inom utvecklandet av djurfria metoder för riskbedömning av kemikaliers skadliga effekter.

Tid: 6 juli, kl. 10.00-11.30
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 i Visby, sal B11
Ytterligare information: Läs mer

Watersprint AB

Seminarium: Vårt Vatten
Tema hållbar vattenanvändning, arrangeras av Kemivärldenbiotech, med partners Win Water och Svenskt Vatten

Tid: 3 juli, kl. 08.00-17.00
Plats: Almedalspaviljongen
Kontakt: maria.fedor@mentoronline.se

K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Seminarium: Nya eller gamla hjulspår – kollektivtrafikens roll i nästa generations resor och transporter
Trots ambitiösa klimatmål kör svenskarna lika mycket bil nu som förr. Kan digitalisering och flexibla lösningar som integrerade mobilitetstjänster, självkörande fordon och kollektivtrafik ”on demand” bidra till ett smartare och mer resurseffektivt resande?

Tid: 5 juli, kl. 08.30-09.30
Plats: Hästgatan 13, Innergård
Kontakt: Ellen Albertsdóttir, Kommunikationsansvarig, K2, 0730-50 63 53
Ytterligare information: Läs mer

Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Seminarium: Stamceller och regenerativ medicin -  hopp eller hajp?
Förhoppningarna på stamceller och regenerativ medicin är stora. Men det finns de som menar att förhoppningarna varit orealistiska och utfästelserna för tvärsäkra. Skapar vi förväntningar hos sjuka, anhöriga, finansiärer och politiker som inte alltid är realistiska?

Tid: 5 juli, kl. 14.00-15.30
Plats: Hästgatan 13, Innergård
Kontakt: katrin.stahl@med.lu.se
Ytterligare information: Läs mer

Lunds universitets Diabetescentrum

Seminarium: Hur kan artificiell intelligens bidra till en bättre, mer jämlik och personcentrerad diabetesvård?
Utvecklingen inom e-hälsa går rasande fort och nya evidensbaserade lösningar som kan förbättra läkemedelsbehandlingen och livskvaliteten för personer med diabetes är redan här. På vilket sätt bidrar de till en bättre diabetesvård? Hur tar vi vara på dessa initiativ och hur kan de implementeras?

Tid: 5 juli, kl. 16.00-17.00
Plats: Hästgatan 13, Innergård
Kontakt: Sara Liedholm, Kommunikationsstrateg, Lunds universitets Diabetescentrum, 0725-525738
Ytterligare information: Läs mer

Medicon Village AB

Närvaro: Ledningsgruppen medverkar under veckan vid ett antal seminarier, rundabordssamtal och informella möten
Kontakt: anette.orheim@mediconvillage.se