10 år av utveckling för människors hälsa och bättre liv

Medicon Village

I år är det tio år sedan Medicon Village invigdes i spåren av AstraZenecas nedläggning i Lund. Då, i januari 2012, fanns en förhoppning om att skapa en effektiv innovationsmiljö för forskning och företagande med inriktning på life science. De 900 som lämnade området när AstraZeneca avvecklades skulle inom några år ersättas av 1 000 forskare och entreprenörer i den nya forskningsbyn, en förhoppning som överträffades med råge. Redan fem år senare hade 1 600 medarbetare sin arbetsplats på Medicon Village. Idag har siffran vuxit till 2 600 fördelade på 170 medlemsorganisationer, ett antal som förväntas fortsätta stiga efterhand som nya investeringar tillkommer.

Många kan hyllas för den viktiga insatsen att vända kris till möjlighet. Mats Paulsson som möjliggjorde finansieringen genom den stiftelse som i dag äger Medicon Village. Lunds universitet, Lunds kommun och Region Skåne som kraftsamlade för att dra nytta av såväl kompetens som lokaler som lämnades kvar. Och alla däremellan, då och nu. 

Vi kommer att fira Medicon Villages utveckling de första tio åren under hela 2022. Pandemilugnt till en början och med ett antal manifestationer under hösten. Viktigast av allt är att vår forskningsby fortsätter att utvecklats som den naturliga noden för forskning och företagande med inriktning på life science i Sydsverige. En plats där forskare och entreprenörer gör skillnad för människors hälsa och bättre liv. Varje dag, varje ögonblick. En plats där framtiden föds.