Arbetsrättsbyrån MBL 11 vann ärende i Arbetsdomstolen för kundsräkning.

Två år efter uppsägning i 7 mannabolaget är arbetsrättstvisten avgjord.

Familjeföretaget som blivit stämda av en tidigare anställd fick idag rätt i Arbetsdomstolen. Frågan gällde en anställd som ville behålla sina arbetsuppgifter trots att dessa inte längre fanns kvar då företaget förlorat kunder och därför genomfört uppsägningar på grund av arbetsbrist.

  • En företagare måste kunna känna sig trygg med att säga upp personal när verksamheten kräver neddragningar, i synnerhet efter genomförda protokollförda och regelrätta förhandlingar med fackförbundet utan att riskera att hamna i domstol säger Michael Jensen från Arbetsrättsbyrån MBL 11 som företrätt familjeföretaget. 
  • Att ogiltigförklara en uppsägning som är gjord på grund av arbetsbrist har vi sett många företagare drabbas av. Det är oftast ett sätt pressa arbetsgivaren på pengar och många känner sig tvingade att betala sig ur en långdragen och kostsam tvist trots att företagaren vet att de gjort rätt. I det aktuella fallet var den anställde i tjänst 5 månader och 18 dagar och nu 26 månader senare är tvisten avgjord. 
  • Jag vill poängtera att facket efter den lokala arbetsbristförhandlingen inte drivit denna tvist utan det har den anställde själv valt att göra med eget betalt ombud. Det är obalans i maktförhållandet mellan en anställd och en företagare när en anställd ogiltigförklarat en uppsägning, så får det inte vara. Sverige behöver entreprenörer som är villiga att satsa, pröva nytt och att anställa, det skapar välstånd för oss alla.

Om ogiltighetsförklaring

Att ogiltigförklara en uppsägning syftar till att den anställda ska få behålla arbetet med stöd av domstolsbeslut. Det får normalt den praktiska betydelsen att den uppsagde behåller sin lön under hela tvisten utan skyldighet att betala tillbaka lönen om den anställde förlorar. Arbetsplatsen har då som enda motåtgärd att sätta den anställde i arbete, vilket kan vara svårt särskilt om det är så att uppsägningen är gjord på grund av att organisationen behöver ta bort tjänster.

Vi ska vara mycket varsamma med våra entreprenörer som satsar och ofta riskerar så enormt mycket för att pröva lyckan. Jag förväntar mig att våra politiker tar ansvar frågan om riskerna med att anställa i synnerhet gällande frågan om ogiltigförklaring. Det är inte rimligt att en anställd är i tjänst 5 månader och 20 dagar, ogiltigförklarar en uppsägning på grund av arbetsbrist för att sedan 26 månader senare ha en avgjord tvist i Arbetsdomstolen, under tiden som den anställde kan kräva lön utan att det finns arbetsuppgifter.