Att tänka på inför en börsnotering (IPO)

Accountor

En börsnotering, eller IPO (Initial Public Offering), innebär att ett bolag gör sina aktier eller skuldebrev tillgängliga för handel på en marknadsplats så det blir enklare att investera i bolaget.

Oavsett vilken typ av bolag det är som ska börsnotera sig så finns det mycket att tänka på inför en börsnotering. Här listar vi det allra viktigaste att tänka på.

  1. Välj marknadsplats – det finns 7.
  2. Säkra upp rätt kompetenser - Du behöver kompetensen hos många olika och viktiga aktörer när du förbereder dig för en börsnotering.
  3. Sätt en struktur/arbetsmodell för samarbetet.
  4. Förstå företagets luckor – Gör en analys av bolagets verksamhet för att förstå nuläge och vilka brister som måste åtgärdas inför granskning av börsens utsedda revisorer.
  5. Åtgärda brister som har identifierats - Tillsätt tillräckliga resurser.
  6. Ta hjälp - Många delar kräver specialistkunskap, så ta hjälp.

Vill du få mer detaljer om de olika stegen kan du läsa mer på vår hemsida

Vi på Accountor känner till processen, men ger inte råd i själva processen, utan hjälper till inom vissa delar. Vi har hjälpt många bolag som börsnoterat sig eller flyttat från en lista till en annan, vilket kräver en liknande genomgång. Den finansiella informationen är vi bra på. Vi kan hjälpa till i delar med dokumentation som behövs, hjälpa till med strukturen och vara ett bollplank i processen.

Även när företaget är börsnoterat behöver du inte ha allt inhouse, men du behöver då ha kontroll på att de underleverantörer du har lever upp till reglerna. 

Våra skatte- redovisnings- och lönekonsulter hjälper dig gärna. Vi kan givetvis även ta hand on hela er redovisning eller lönehantering. Du hittar oss i The Spark, eller kontakta Malin Nordfjäll, malin.nordfjall@accountor.se, 010-475 01 50.