Bokslut, årsredovisningar, koncernbidrag och sena justeringar? Missa inte kontroll och dokumentation

Accountor

Bokslutstider och deklarationstider innebär fullt upp och ont om tid för alla som arbetar med bokslut, koncernkonsolideringar och årsredovisningar.

Koncernbidrag

Tänk på att om du ska boka upp och ge koncernbidrag mellan koncernbolag så måste kriterierna för koncernbidrag vara uppfyllda. T ex så måste bolaget vara helägt under hela räkenskapsåret. Var särskilt vaksam vid ägarförändringar för då kan koncernbidragsrättigheterna försvinna. Här kan det finnas många fallgropar. Om du är osäker kontakta oss så hjälper vi dig.

Kom ihåg att dokumentera sena justeringar

På slutet dyker det ofta upp sena justeringar av olika slag som hanteras manuellt. Detta görs i flera fall med hjälp av olika så kallade bryggor mellan huvudbok och årsredovisning. Kom ihåg att alla dessa justeringar måste dokumenteras för att uppfylla bokföringslagens krav. En verifikation med förklarande text behövs. Och glöm inte att de normala attest-rutinerna för godkännande av verifikationerna behöver följas. Vill du veta mer kontakta oss så kan vi hjälpa dig.

Begränsning av avdrag för negativa räntenetton

Vi vill också passa på och påminna om begränsningar av avdrag för negativa räntenetto.

Ränteavdragsbegränsningsreglerna innebär i korthet att avdrag erhålls med ett negativt räntenetto motsvarande 30 procent av ett skattemässigt EBITDA. Alternativt kan en förenklingsregel tillämpas innebärande att ett negativt räntenetto uppgående till fem miljoner kronor kan dras av. I deklarationen kräver detta blankett N9.

Ha ordning på alla underlag

Ha ordning på dina underlag under hela året är något som man kan behöva påminnas om.

Bokföringslagen säger att du måste ha dina kvitton, fakturor och andra affärshändelser i ordning. De ska kontinuerligt under året föras in i ekonomisystemet. Det många olika verktyg som kan underlätta detta arbete.

Knepigt med bokslut? Accountor hjälper företag med lönehantering, redovisning och skatterådgivning. Du hittar oss i huset The Spark i Medicon Village. Välkommen att kontakta Malin Nordfjäll, malin.nordfjall@accoutor.se eller Helena frisk, helena.frisk@accountor.se .

Du kan hitta en guide till årsbokslutet på vår hemsida.