Delta i vår ge blod-utmaning!

Medicon Village

This information is in Swedish, as you need to be proficient in Swedish to be eligible to donate blood.

Som forskningspark med fokus på life science vill vi göra det enkelt för våra medlemmar och andra i närheten att ge blod. Förhoppningen är att vi under hösten skall donera mest blod av alla blodbussens hållplatser i Lunds kommun. Vill du bidra till det?

I så fall är du välkommen att bli blodgivare i bussen som står utanför Inspira den 7 september, 25 oktober och 13 december kl 9-15. Du kan antingen boka din tid (endast per telefon 0200-87 11 22) eller komma spontant utan tidsbokning. Är du ej blodgivare sedan tidigare får du vid första besöket läsa information, besvara frågor om din hälsa, bli intervjuad av vårdpersonalen och lämna några blodprov (tag med giltig ID-handling).

Även om Sverige är självförsörjande när det gäller blodprodukter, är det fortsatt viktigt med nya givare. Att ha givare med olika etnisk bakgrund är avgörande för att säkerställa tillgången till både vanliga och ovanliga blodtyper.

För mer information om blodgivning, besök GeBlod.nu.