Driv i både affärer och på hjul

Medicon Village

Orvar Otterstedt är tekniskt ansvarig på materialteknikbolaget Prebona med kontor i The Spark på Medicon Village. Där arbetar han med utvecklingen av antimikrobiella och lukteliminerande material och ytbeläggningar som kan användas för att motverka framväxten av multiresistenta bakterier, men även i bekämpningen av Covid-19.

– När pandemin slog till insåg kunder att vårt vattenbaserade långtidsverkande fotdesinfektionsmedel var perfekt även som handdesinfektion och som ytdesinfektion i modifierad form. Det gjorde att vi tog fram nya produkter som snabbt blev storsäljare. Ett bra exempel på att man inte alltid vet vart vägen bär, men att rörelsen framåt ofta lönar sig.

Att rörelse är centralt för Orvar tar sig även uttryck i att han ingår i Team Rynkeby Lund, ett lag som varje år cyklar till Paris för att samla in pengar till cancerforskning och familjer med barn drabbade av cancer. På fritiden har han dessutom startat ett företag för AI-baserade kamerasystem, Videquus AB, som bland annat larmar när hästar skall föla.