En titt in i framtidsfabriken

Vad är en hållbar ålder? Det är en av många frågor i årets upplaga av den populärvetenskapliga talkshowen Om X Antal År som äger rum på Medicon Village den 30 Maj. Showen är en av pärlorna i ett pärlband av händelser för att fira Medicon Village 10-årsjubileum. 

Att skapa förutsättningar för hållbarhet står i fokus för flera medlemmar på Medicon Village – och de banar redan väg för, till exempel, ett hälsosammare liv och effektivare vård. Några av dem forskar på hållbar ålder, ett av showens tre ämnen.

Hållbar ålder handlar om saker som vad det kostar vården att leva 27 år längre – bara för att man blev sjuk idag och inte 1980. Om man är gammal på en arbetsplats vid 48 års ålder. Och hur man skapar ett samhälle där vi lever så bra som vi kan – tills vi dör.

– Vi har mödravårdscentraler för att förbereda vägen in i livet – varför inte upprätta dödravårdcentraler för att förbereda vägen ut ur livet, undrar Birgit Rasmussen, professor emerita i palliativ vård, vid Lunds universitet och Region Skåne, med säte på Medicon Village.

Palliativ vård är vård i livets slutskede. Om det och de förändringar som behövs för att öka kvaliteten i palliativ vård ska Birgit Rasmussen prata om på scen i ”Om X Antal År”. På temat Hållbar ålder medverkar också lundaforskarna Katarina Steen Carlsson och Kerstin Nilsson (se faktaruta nedan), också de med säte på Medicon Village.

Hälsovinster med framtidens vård

Dagens teknik och kunskap leder till att åldrandet innefattar hälsovinster som inte var möjliga tidigare och därmed att vi lever längre. Det ekonomiska värdet av hälsovinsterna år 2019 i Sverige var 24,5 miljarder kronor för dem med kranskärlsjukdomar, som hjärtinfarkt. Var kommer vi att vara år 2060? Det ska lundaforskare Katarina Steen Carlsson försöka svara på.

Vi kommer inte bara leva längre, vi förväntas jobba längre också. Samtidigt höjs pensionsåldern. Då behövs en rad förändringar för att ha ett hållbart arbetsliv, där fler både vill och kan arbeta upp i hög ålder. Men vad behöver den enskilde individen för att kunna det? Det ska lundaforskare Kerstin Nilsson berätta om.

Trendspaning med komiker

Flera forskare, innovatörer och entreprenörer med säte på Medicon Village bidrar till att driva utvecklingen inom hållbarhet. I showen är några av dem på scen och tar med publiken på en resa i sitt fält – tillsammans med komikern och mångsysslaren Josefin Johansson och programledaren Andreas Ekström.

– Showen ger allmänheten ett stort titthål in i Medicon Village framtidsfabrik. Publiken får bland annat ta del av forskning och innovationer i framkant som bedrivs av Medicon Village medlemmar, poängterar Petter Hartman, vd på Medicon Village Innovation.

Andra innovationer på Medicon Village, med fokus på att leva hållbart, bidrar till att digitalisera vård i hemmet, som bolaget itACiH, eller som vill verka för en bättre sömnhälsa genom ett nära samarbete med vården, som AGB Pharma. Och så finns de som hjälper till med ergonomi, arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa, som Betahälsan och Arbets- och miljömedicin Syd vid Region Skåne, som också har sitt säte på Medicon Village.

– Verksamheterna representerar hela hälsokedjan från prevention och diagnostik till behandling och vård – och här bidrar Medicon Village tillväxtmiljö till att idéer för människors bättre hälsa snabbare kan bli verklighet, säger Petter Hartman.

Skriven av: Tanja Jensen, vetenskaplig skribent

Mer information

Artikelserie, poddar och biljetter till showen

Artikeln är första artikeln i en artikelserie om tre artiklar på showens tema – När blir livet hållbart? Varje artikel dyker ner i ett av showens tre ämnen – hållbar ålder, hållbar hälsa och hållbara byar.

Artiklarna kommer att publiceras under vinjetten ”Om X Antal År”. Där kan ni också hitta poddar på samma tema och mer information om showen och de medverkande.

Här hittar du biljetter till talkshowen Om X Antal År

Deltagare i diskussionspanelen “Hållbar ålder”

I den panel som diskuterar Hållbar ålder – hur ska vi ska leva tills vi dör och vad vi ska göra för att ha en hållbar ålder deltar:

  • Birgit Rasmussen professor emerita i palliativ vård, alltså vård i livets slutskede, och sitter på Palliativt utvecklingscentrum, Lunds universitet och Region Skåne med säte här på Medicon Village.
  • Kerstin Nilsson, professor i folkhälsovetenskap, epidemiologi, och docent i arbetsvetenskap. Kerstin arbetar vid Lunds universitet, med säte på Medicon Village, och Kristianstad Högskola. Hon forskar på friskt och hållbart arbetsliv för alla åldrar. Kerstin har nyligen kommit ut med boken ”Attraktivt och hållbart arbetsliv på människors villkor” utifrån över tjugo års forskning inom området.
  • Katarina Steen Carlsson, docent i hälsoekonomi vid Lunds universitet, med säte på Medicon Village, som bland annat jobbar med registerdataanalyser och ekonomiska utvärderingar. Studierna har bland annat analyserat långsiktiga konsekvenser av olika sjukdomar och kostnadsbördan i samhället.