Events

Do not own room at Medicon Village
Presenting and convincing Learn how to speak so that others listen. Presenting is about more than just speaking to a PowerPoint slide.
Öka din genomslagskraft En mycket praktisk och individanpassad retorikkurs som hjälper dig utveckla dina kommunikativa styrkor
Övertyga i ledarrollen Retorik- och kommunikationsträning för ett mer inspirerande ledarskap