Aligned Bio

Forskare vid Lunds universitet har visat att nanowire-baserade plattformar kan uppnå en 20X ökning av den optiska känsligheten för cancerbiomarkörer gentemot de bästa befintliga plana sensorerna. AligND Systems tillverkning och vågledarteknologi kommer möjliggöra dessa nanowire-plattformar på biosensormarknaden.

AligND Systems erbjuder avancerade nanowire-plattformar för diagnos och behandling av sjukdomar, identifiering av patogener och bekämpningsmedel, övervakning av föroreningar och andra sensorbaserade applikationer. Nanowire-plattformarna kan vara både styva och flexibla samt använda olika nanowire-material och underlagstyper.

För mer information besök gärna vår hemsida www.aligndsystems.com.