Cancerkompisar

Cancerkompisar hjälper anhöriga till cancerdrabbade. Vi finns för att erbjuda anhöriga stöd och råd i en svår situation som de inte varit med om tidigare.
En cancerkompis är en person som är eller har varit i samma situation.
Vårt mål är att ingen själv ska behöva bli sjuk av att ta hand om en anhörig.
Verksamheten drivs utan vinstintresse av personer som själva varit drabbade.
Offentliga medel står för en del av intäkterna – men vi behöver också privata bidrag.
Cancerkompisar kan avlasta vården och vi är ett komplement till, men inte en ersättning för, psykologer, kuratorer mfl.