Chas. Hude A/S

Chas. Hude A/S (grundat 1896) är ett av Europas mest välrenommerade konsultföretag inom immaterialrätt. Chas. Hude’s anställda består av auktoriserade Europeiska patent-, varumärke- och designombud samt jurister. Våra konsulter kombinerar spetskompetens inom immaterialrätt (patent och juridik) med gedigen kunskap inom samtliga tekniska områden och med fokus på strategi och kommersiell utveckling för kunden.

+4533193400