Diagonal Pharma

Diagonal Pharma utvecklar en banbrytande plattform för snabb, säker och enkel virusdiagnostik. Bolaget bildades under COVID-19-pandemin 2020 med den uttryckliga målsättningen att medelst topp-modern teknik revolutionera diagnostik av virusburna sjukdomar. Företaget leds av VD Johan Källstrand, CSO Andreas Nyberg borgar för det vetenskapliga och Kushagr Punyani från Spermosens AB rådger i tekniska frågor.