Oncorena

Oncorena är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ett unikt läkemedel baserat på den naturliga substansen orellanin, som finns i viss sorts svamp. Det terapeutiska konceptet är att med orellanin behandla patienter med avancerad njurcancer i dialys. Behandlingen avser att kraftigt minska eller eliminera tumör och metastaser. Ambitionen är att bota eller avsevärt förbättra överlevnad hos dessa patienter.

Oncorena har startat den första kliniska studien på patienter med avancerad njurcancer i dialys och utförs på Karolinska sjukhuset med patienter från olika delar av Sverige och andra länder.