Redoxis AB

Redoxis erbjuder tjänster inom preklinisk läkemedelsutveckling med fokus på inflammation och autoimmunitet. Vi erbjuder skräddarsydda studier individuellt anpassade för varje kund. Parallellt med in vivo verksamheten erbjuder vi även in vitro studier och har kapacitet för de flesta assays för karakterisering av cellulära responser.
I samverkan med kund skräddarsyr vi studier för att skapa bästa experimentella förutsättningar för en lyckad validering av ny behandling med målet att ta det prekliniskt projekt ett stort steg mot klinisk utveckling, minska riskerna samt öka möjligheter till finansiering.