Securitas AB

Vår verksamhet handlar om säkerhet. Genom att fokusera på lösningar som är anpassade till den enskilda kundens behov har vi lyckats skapa en stadig tillväxt och lönsamhet på alla våra marknader. Som det ledande företaget i säkerhetsbranschen ser Securitas det som en självklarhet att tillsammans med branschorganisationerna stödja utvecklingen inom det förebyggande säkerhetsarbetet. Detta görs bland annat genom att slå vakt om att etik och god moral upprätthålls och genom att bidra till att förutsättningar skapas för långsiktig utveckling och stabil kvalitet i arbetet.

Securitas förstår vikten av detta arbete och tar med stolthet sin del av ansvaret för att utveckla branschen.

Med över 9 000 anställda finns Securitas på över 170 avdelningskontor i Sverige.