SmiLe Incubator

SmiLe Incubator hjälper entreprenörer och tidiga bolag inom Life Science, livsvetenskaperna, att utveckla och kommersialisera sina produkter och tjänster. Produkter som bolagen utvecklar kan t ex vara en ny metod för att diagnostisera en sjukdom, ett medicintekniskt instrument för sjukvården eller ett nytt läkemedel. Tjänstebolagen utvecklar och säljer specialiserade forskningstjänster till andra bolag inom Life Science. Inkubatorn bistår de forskningsintensiva bolagen med välutrustade våtlaboratorier, apparater, cellodlingsrum, kontor och möteslokaler och erbjuder bolagen affärsrådgivning i diverse frågor som t ex finansiering, produktutveckling, marknadsföring och kommersialisering.