Alligator uppmärksammas med anledning av nobelprisen i medicin och kemi

Alligator uppmärksammas med anledning av nobelprisen i medicin och kemi

Vetenskapen bakom Nobelprisen i medicin och kemi utgör kärnan i Alligators forskning & utveckling och bolaget har de senaste dagarna uppmärksammats på en rad olika sätt, bland annat i Sydsvenskan och Di-TV:

https://www.sydsvenskan.se/2018-12-09/lundabolag-forst-med-tumorlokalise...

Alligator och Cantargia tillsammans i Di-TV:

https://www.di.se/ditv/ekonomistudion/cantargias-vd-avgorande-for-framti...

Läs gärna senaste numret av Alligators magasin Frontier - Nobelspecial på https://alligatorbioscience.se/frontier-ett-magasin-om-alligator-bioscie...

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 ALG.APV-527 och ATOR-1144. ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se http://www.alligatorbioscience.com.

Alligator Bioscience AB