Framgångsrika startups på Medicon Village får EU-pengarEU delar under en period på sju år ut 800 miljarder kronor till europeiska innovationsbolag. Lundabolaget Combigene - som finns på Medicon Village -  är ett av företagen som får mest pengar, 35 miljoner kronor. 

Av de övriga skånska start-ups som får en halv miljon kronor från EU:s innovationsfond Horizon, finns nästan hälften på Medicon Village: Acousort, Bibbinstruments, Colzyx, Gedea Biotech och Sinntaxis.

Läs mer på 8 till 5 här 

Stort grattis!

Medicon Village Innovation AB