Kronprinsessan och Prins Daniel besöker Medicon Village

Kronprinsessan och Prins Daniel besöker Medicon Village

Medicon Village i Lund besöktes under torsdagsförmiddagen av Kronprinsessan och Prins Daniel. Kronprinsessparet fick under besöket ta del av forskning och utveckling vid två tillväxtbolag på Medicon Village – Immunovia och Idogen.

Besöket inleddes med att delegationen från Hovet och Länsstyrelsen togs emot av Kerstin Jakobsson, VD för Medicon Village Innovation.

Därefter fick kronprinsessparet besöka två, av de drygt 150 bolag, som sitter på Medicon Village. De två bolagen utvecklar metoder som kan hjälpa bl a cancersjuka och njursjuka patienter.

Laura Chica på Immunovia berättade om bukspottkörtelcancer, som är en av de dödligaste cancerformerna och en av dem som är svårast att upptäcka. Immunovia är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform.

Efter besöket på Immunovia, fick delegationen höra mer om bolaget Idogen. Anders Karlsson berättade om hur man utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler eller vävnad angrips av patientens immunförsvar. Behovet är stort – som vid autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och hos patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel.

Delegationen fick också en kort presentation av den nu åttaåriga science parken Medicon Village utveckling.

Vid lunchen var Göran Grosskopf, styrelseordförande för Medicon Village ägarstiftelse, samt Medicon Village grundare Mats Paulsson närvarande.

Medicon Village Innovation AB