Skip to main content

Delningsekonomi på Medicon Village

Delningsekonomi på Medicon Village

Hur kan vi dela smartare för att växa gemensamt samtidigt som vi skapar en hållbar miljö? På Medicon Village delar vi kompetens, instrument och mötesplatser, och skapar tillsammans en cirkulär ekonomi.

Vi minskar spillet samtidigt som vi gynnar mångfalden. Ekosystemet i vår science park med både forskning, innovation och företagande är unikt. I serien ”Delningsekonomi” får du under vintern ta del av artiklar, poddar och filmer om hur vi arbetar med delningsekonomi.


 

Sharing is caring

Innovationsaktörer på Medicon Village

 

ILLUSTRATION 2020-04-02 Hur kan vi dela smartare för att växa gemensamt ? Aldrig har det varit så aktuellt att dela. På Medicon Village finns plattformen för att dela lokaler, kompetens, instrument och mötesplatser. Ett antal aktörer hjälper till för att göra idé till verklighet. Vem är vem på Medicon Village innovationskarta?

Läs hela artikeln

 

 

 

Medicon Village medlemmar delar instrument och kompetenser

Björn Walse om Delningsekonomi

 

VIDEO 2020-03-19 Hör Björn Walse, VD på SARomics Biostructures, berätta om hur de tillsammans med Red Glead Discovery delar på instrument och kompetenser för att gemensamt kunna erbjuda något betydligt större och bättre.

Se videon

 

 

 

Eva Vati om delningsekonomi som en del i en cirkulär ekonomi

Eva Vati om Delningsekonomi

 

VIDEO 2020-03-09 "Vati of Sweden" är ett företag som nyligen flyttat in på Medicon Village. Hör Eva Vatis tankar kring begreppet Delningsekonomi och vilka fördelar och möjligheter som hon ser att arbetssättet medger.

Se hela intervjun

 

 

En innovationskatapult - från idé, start-up, scale-upp till framgångsrik kommersialisering

Innovationskatapult

 

ARTIKEL 2020-03-05 Att främja samskapande och få ut forskning till människors nytta är en av Medicon Village viktigaste drivkrafter. Antalet medlemmar ökar ständigt vilket medför en bredare kompetens som gör att fler idéer och samarbeten kan bli möjliga. Här samlas små och stora bolag och innovationsaktörer i gemensamma nätverk - tillsammans bidrar alla till framåtrörelse och resultat inom Life Science.

Läs hela artikeln

På Medicon Village delar man med sig av det mesta

Delningsekonomi - intervju med Kerstin Jakobsson - del 2

 

VIDEOINTERVJU 2020-02-27 På Medicon Village delar man inte bara kompetenser och erfarenheter utan även konferensrum, labbutrymmen, instrument och utrustning. 

Lyssna till Kerstin Jakobsson, VD på Medicon Village Innovation, och hennes tankar kring begreppet "Delningsekonomi".

Se intervjun

 

Medicon Village redo att bygga och expanderar starkt

Visionsbild Scheelevägen söderut

 

ARTIKEL 2020-01-31 Nyligen klubbade kommunfullmäktige i Lund en ny detaljplan för Medicon Village. Detaljplanen gör det möjligt att förtäta och utveckla området närmast Scheelevägen och Tunavägen i Lund.

- Vi vill göra nordöstra Lund ännu mer attraktivt för företagande, säger Erik Jagesten, fastighetsdirektör på Medicon Village.

Läs hela artikeln

 

Erik Jagesten om fastighetsutvecklingen på Medicon Village

Intervju med Erik Jagesten

 

VIDEO 2020-01-31 - Erik Jagesten, fastighetsdirektör på Medicon Village, berättar om hur man jobbar med fastighetsutveckling på Medicon Village. Hur arbetar man med att vidareutveckla och expandera fastighetsbeståndet för att möta framtida behov? En viktig del är naturligtvis att löpande föra dialog med nuvarande och kommande hyresgäster för att förstå deras utmaningar och behov. Samtidigt är det viktigt att se till anläggningen som helhet och att skapa mötesplatser där våra medlemmar kan mötas, synas och interagera.

Se videointervjun

Så förbättrar företagsinkubatorn SmiLe världen

Pod med Kerstin och Ebba - Delningsekonomi

 

PODCAST 2020-01-26 Inkubatorn SmiLe i Lund vill förbättra världen genom att stötta företagen som skall förbättra världen. Ebba Fåhraeus är VD för inkubatorn SmiLe på Medicon Village. Hon berättar tillsammans med Kerstin Jakobsson hur de arbetar för att deras 25 företag skall växa och lyckas med sin vision om att förbättra världen.

Lyssna på Podcasten

 

 

Medicon Village - tillväxtmiljö inom Life Science

Pod med Kerstin och Anette - Delningsekonomi

 

PODCAST 2020-01-26 Medicon Village i Lund består av cirka 150 företag som alla jobbar inom Life Science. Kerstin Jakobsson och Anette Orheim berättar om hur Medicon Village skapar förutsättningar för att medicinska framsteg ger människor ett friskare och hälsosammare liv. Vi pratar även om delningsekonomi och hur innovationsekosystemet fungerar på Medicon Village.

Lyssna på Podcasten

 

Delningsekonomi – ett nytt sätt att arbeta

Kerstin Jakobsson om delningsekonomi

 

ARTIKEL - 2020-01-23 På The Spark, ett nybyggt hus på Medicon Village i Lund, tillämpar flera organisationer vad de kallar för delningsekonomi, ett arbetssätt som har till syfte att ta tillvara på resurser,  både materiella och kunskapsmässiga. Kerstin Jakobsson, VD på Medicon Village Innovation AB, är en av de som arbetar enligt konceptet.

Läs hela artikeln

 

Hållbarhet och kostnadseffektivitet

Intervju med Kerstin Jakobsson - delningsekonomi

 

VIDEO 2020-01-23 Intervju med Kerstin Jakobsson, VD på Medicon Village Innovation, om hur Medicon Village aktivt arbetar med konceptet delningsekonomi. Hur kan medlemsorganisationerna på Medicon Village arbeta mer hållbart och kostnadseffektivt genom att dela t ex kompetenser, lokaler, analysinstrument och erfarenheter.

Se hela intervjun

 


 

Du missade väl inte höstens fokus? I serien "Framtidens Medicon Village" visade vi upp ett urval av medlemmar på Medicon Village. Träffa de passionerade människorna bakom verksamheterna och få en känsla för allt det fantastiska som görs på Medicon Village!