Ectogrid fortsätter att växa – på Medicon Village i Lund och globalt

Ectogrid fortsätter att växa – på Medicon Village i Lund och globalt

Medicon Village, som var först i världen att ansluta sina fastigheter till energisystemet ectogrid, följs nu av andra aktörer – nationellt och internationellt. Samtidigt minskar behovet av tillförd energi till Medicon Village enligt plan. När alla befintliga fastigheter anslutits till energisystemet beräknas behovet av tillförd energi minska med upp till 80 procent.

– Att använda den värme och kyla som redan finns i Medicon Village fastigheter är smart, både ur ett klimatperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. Medicon Village är en innovationsmiljö som ligger i framkant när det gäller life science, och att nu även vara i fronten när det gäller energi känns väldigt spännande. Vi ser fram emot att ta hand om vårt värmeöverskott och dela energi mellan alla byggnader, säger Erik Jagesten, vd Medicon Village Fastighets AB.

Läs hela pressmeddelandet från E.ON

Medicon Village Fastighets AB