Put the research minds together

Hur föds, utvecklas och belönas innovativ forskning? I serien ”Put the research minds together” speglar vi under hösten forskningens villkor och möjligheter. De flesta forskarna på Medicon Village är verksamma vid Lunds universitet, och många av dem forskar inom cancerområdet. Hur arbetar de för att förbättra diagnostik, vård och behandling för cancerpatienter? 

På Medicon Village finns såväl forskare som innovatörer, entreprenörer och kliniker. Hur ger den unika miljön möjlighet att tillsammans ta forskningen vidare till patientnytta?

När det går bra för Medicon Village och våra medlemmar går vi med vinst. Överskottet går oavkortat direkt in i nya forskningsprojekt i närområdet. Hur fungerar ”pengarna tillbaka”, och vilka är de lyckligt utvalda att få anslag från Medicon Village ägarstiftelse i år? Följ artiklar, filmer och inslag nedan!

Podcast

Lungan i fokus - alla behöver vi andas!

Covid-19 pandemin har ökat behovet och intresset av att förstå och lära mer om lungsjukdomar och hur man kan behandla dem. I podden får du veta allt om organet som är stort som en tennisplan, varför astmacigaretter var på modet i rökningens barndom och varför man smusslar med inhalatorer i handväskan i vissa kulturer.

Nina Jansdotter samtalar med Karin von Wachenfeldt, Truly Labs, och Lars Asking, Medicon Valley Inhalation Consortium (MVIC) på Medicon Village. Ett brett anslag med fokus på varför lungan är ett av våra viktigaste organ, och hur man kan utveckla läkemedel specialiserade för att behandla lungsjukdomar. Biologi, farmakologi och inhalation i en salig blandning för att inspirera till nya innovationer. Inte minst får du lära dig vikten av att ventilera lungorna – med motion! 

News article

Cutting-edge research breaking new ground

The possibility to halt and cure challenging or untreatable diseases which today lack efficient treatment is enthusiastically explored by Medicon Village members.

Their research is increasingly breaking new grounds within diagnostics, prevention, treatment and care. And their findings may lead to drug candidates or cutting edge technology in the fields of medicine.

Nyhetsartikel

Ny analysmetod ska gynna patienter med bröstcancer

Forskare vid Lunds universitet har utvecklat en analysmodell som effektivt kan upptäcka och identifiera genmutationer i brösttumörer.

I studien, som är den största i sitt slag i världen, redovisar de nu resultat från över 3 200 patienter med bröstcancer.

News article

Outstanding researchers strive to find new diagnostic methods and cures in the fight against cancer

Around 300 researchers at Lund University, from different disciplines, are gathered at Medicon Village at a cancer centre integrating clinical, translational and experimental cancer research. Here technology, oncology and laboratory medicine experts come together to study different aspects of cancer, from preclinical investigations to cancer treatment. The common goal is improved diagnostics, care and treatment for cancer patients, and to improve our knowledge of how to avoid cancer.