En innovationskatapult - från idé, start-up, scale-upp till framgångsrik kommersialisering

En innovationskatapult - från idé, start-up, scale-upp till framgångsrik kommersialisering

Att främja samskapande och få ut forskning till människors nytta är en av Medicon Village viktigaste drivkrafter. Antalet medlemmar ökar ständigt vilket medför en bredare kompetens som gör att fler idéer och samarbeten kan bli möjliga. Här samlas små och stora bolag och innovationsaktörer i gemensamma nätverk - tillsammans bidrar alla till framåtrörelse och resultat inom Life Science.

En framgångsrik produkt eller metod börjar alltid med en idé, en hypotes med avsikt att förbättra eller röra om och ställa gamla rön mot väggen. På Medicon Village är alla faser i processen intressanta och viktiga. Från forskning och idé till utveckling och slutligen den färdiga produkten eller tjänsten. Medicon Village finns till för att underlätta och skapa förutsättningar för forskningsidéer att få fart och verkligen göra skillnad. Genom fysiska faciliteter och sociala aktiviteter skapas en miljö som stimulerar interaktion och samarbete.

Din idé får fart

Mångfalden bland Medicon Village drygt 150 medlemmar är stor, och det är precis det som är styrkan. En idé kan få luft under sina vingar och realiseras eller utvecklas vidare genom stöd från en eller flera av innovationsaktörerna. Exempel är LU Innovation, som inriktar sig på stöd och synliggörande av innovationer från Lunds universitetsforskning och utbildning, och LU Holding som investerar i nya bolag med grund i forskningsresultat från Lunds universitet. Aqilion har fokus på projekt i tidiga skeden och hjälper till att utveckla dem till att bli fungerande och attraktiva på marknaden. Innovation Skåne verkar bl a för stöd och projektledning för medarbetare och verksamheter inom Region Skåne. De driver också externa tillväxtprojekt såsom Health Tech Nordic med en grupp nordiska start-up bolag inom e-hälsa. De stödjer även entreprenörer och uppstartsbolag med affärsrådgivning. Samtliga aktörer ovan har kontor hos Medicon Village och hjälper till med att driva idéer vidare mot utveckling eller kommersiell framgång. De bidrar till att vi ständigt får uppleva nya kreativa innovationer och se hur idéer vidareutvecklas och får full fart framåt.

Dags att möta marknaden

När det blir dags att ta forskningen vidare i ett uppstartsbolag finns andra av Medicon Village medlemmar till hands som Connect, Almi Invest, CleanTech Scandinavia, SmiLe Incubator och Health2B, och alla besitter kompletterande erfarenhet och kunskap om vad som behövs för att lyckas med kommersialisering och lansering av produkter och tjänster. Med Connects hjälp kan tillväxtföretag få unika möjligheter att testa och presentera sina idéer på marknaden och entreprenören matchas med kapital och nätverk. Almi Invest är ett riskkapitalbolag som gör investeringar i start-up bolag. Clean Tech Scandinavia verkar främst för nordiska och baltiska innovatörer med fokus på gröna och miljösmart lösningar och sätter dem samman med investerare, partners och kunder.

SmiLe Incubator är en unik företagsinkubator som bistår nystartade bolag inom Life Science med praktiska hjälpmedel så som kontor, möteslokaler, välutrustade våtlaboratorier, instrument och speciallab som exempelvis cellodlingsrum. Utöver detta får bolagen anpassad rådgivning och tillgång till nätverk och kompetenser bl a inom finansiering, produktutveckling, marknadsföring och kommersialisering. SmiLe Incubator är din partner i att bygga upp din innovation så att den blir konkurrenskraftig på marknaden. Med SmiLe’s hjälp får du möjligheten att skapa goda kontakter och bygga upp relationer med potentiella kunder. Health2B, på SmiLe Incubator erbjuder accelerationsprogram för startup-företag inom medicinteknik och Health Tech. Det är nu din idé prövas i verkligheten och får chans att nå kommersialisering.

Dela kunskap i nätverk

Oavsett om du är i början av din business eller har funnits med länge så besitter du erfarenheter och kunskap som kan vara till hjälp för andra inom din bransch. Delad kunskap och gemenskap kan leda mycket längre än vad den ensamma entreprenören kan åstadkomma. Därför är nätverk, kunskapsdelning och erfarenhetsutbyten viktiga grundpelare och avgörande faktorer i innovationsekosystemet.

Om du exempelvis är i behov av att dela med dig eller av att få veta mer om tillämpning av regelverk kring läkemedel i ett nationellt och globalt perspektiv, då finns nätverket Regulatory Affairs. Andra nätverk är Brand Management Team för kommunikatörer och marknadsansvariga för de bolag som sitter på Medicon Village, samt VD-nätverket där VD:ar från några av de 21 börsnoterade bolag som finns på Medicon Village träffas och utbyter erfarenheter. Inom Business Academy delar någon av de mer än 70 tjänstebolagen och CRO, med spetskompetens inom Life Science, med sig av sin kunskap vid frukostseminarier som behövs under resan från idé till kommersiell framgång.

Internationalisering

Utöver interna nätverk finns även medlemmar på Medicon Village som hjälper till med internationella kontakter. Exempel på detta är Business Sweden som hjälper svenska bolag att lansera sig utomlands, Invest in Skåne som arbetar för att marknadsföra och lyfta fram skånska entreprenörer och företag. NOME-nätverket, ett nordiskt mentorsnätverk för start-up bolag som är skalbara, har sin södra nod på Medicon Village. Medicon Village är även med i ett internationellt samarbete, TIM, en sammanslutning av kluster och science parks från Boston till Europa och Japan.

Medlemmarna är kärnan

Utan medlemmarna hade inte Medicon Village funnits och vi hade gått miste om idéutbyten, utveckling och tillväxt. Medicon Village vill vara den kompetenta partnern som genom att stimulera andra bidrar till framåtrörelse, hållbarhet och resultat.

mediconvillage.se hittar du alla våra medlemmar och bolag i byn och kan läsa mer om vilka aktiviteter som är aktuella framöver.

Av: Lorena Clarin Larsson

---

Under vårvintern kan du följa vår serie "Delningsekonomi" på vår webbplats där du kommer att kunna ta del av artiklar, poddar och filmer om hur Medicon Village arbetar med delningsekonomi. 

Medicon Village Innovation