Delningsekonomi – ett nytt sätt att arbeta

Delningsekonomi – ett nytt sätt att arbeta

På The Spark, ett nybyggt hus på Medicon Village i Lund, tillämpar flera organisationer vad de kallar för delningsekonomi, ett arbetssätt som har till syfte att ta tillvara på resurser, både materiella och kunskapsmässiga. Kerstin Jakobsson, VD på Medicon Village Innovation AB, är en av de som arbetar enligt konceptet.

Kerstin förklarar begreppet delningsekonomi med att det är en grupp med organisationer som tillsammans arbetar kostnadseffektivt och hållbart med sin infrastruktur och kompetens genom att dela sina resurser sinsemellan.

- Det är ett nytänkande sätt att arbeta och handlar om att du hittar nya samarbetsvägar för att ta till vara på det som redan finns, där du tillsammans med andra företag delar allt möjligt, förutom själva kärnan i din verksamhet, berättar hon.

Fördelarna med delningsekonomi menar Kerstin är att det är kostnadseffektivt, men också klimatsmart. Som exempel på företag som särskilt kan dra nytta av konceptet uppger hon startup-bolag.

- Delar man så betyder det att man inte behöver köpa in allting själv, det är en möjlighet till att ta del av material och kompetens utan att investera eller anställa, vilket kan hjälpa företag som har en bit kvar innan de tagit sig in på marknaden. Samtidigt kan delandet i sig leda till nya värdefulla kontakter som skapar en konkurrensfördel, förklarar hon.

Så kan du arbeta med delningsekonomi

Kerstin berättar bland annat om två bolag som efter att ha delat resurser och kunskap med varandra valde att slå ihop sina verksamheter, och som på så vis ökade sina marknadsandelar. Även inom forskning, där anläggningar och analysverktyg kan kosta en hel del, kan konceptet bli en lösning på en annars komplicerad kostnadsfråga där du å ena sidan inte kan utvecklas utan resurserna, men å andra sidan inte riktigt har råd.

Men det är inte bara positiva aspekter av att tillämpa en delningsekonomi inom sin verksamhet. En fara här kan vara att man till exempel inte definierar tillräckligt tydligt vad som ska delas och på vilka villkor.

- Konceptet att dela på saker vet väl alla familjer kommer med vissa utmaningar, som man måste identifiera och arbeta med. Det handlar i grunden om att man inte får bryta förtroendet, att man lämnar tillbaka saker i samma skick som man fick det och att man skapar en relation där båda ger och tar lika mycket. Som en medlem på Medicon Village sa ”Vi har ett generöst delande, där man hellre ger tillbaka lite mer än för lite”, avslutar Kerstin Jakobsson.

Av: Johanna Järvestråt

---

Under vårvintern kan du följa vår serie "Delningsekonomi" på vår webbplats där du kommer att kunna ta del av artiklar, poddar och filmer om hur Medicon Village arbetar med delningsekonomi. 

Medicon Village Innovation