Podcast: Hur får vi grön tillväxt genom innovativ och hållbar grön produktion?

Det finns många innovatörer och entreprenörer inom den svenska gröna näringen, framför allt i Skåne. Lär dig mer om hur SLU kan hjälpa dig som har en grön idé eller innovation. Vilka misstag och fallgropar ska man försöka undvika? Hur hittar man finansiering? Vad bör man tänka på för att skala upp sin produktion? I premiäravsnittet av Lunch & Learn podden från Medicon Village samtalar Nina Jansdotter med Håkan Isaksson som är affärsstrateg på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.

Gröna frågor har generellt blivit viktigare i Sverige och nu i coronatider har detta aktualiserats ytterligare. Sverige måste bli självförsörjande i en högre grad genom en hållbar grön produktion. På SLU i Alnarp har man t ex startat en växtproteinfabrik där man tittar på hur man kan ta tillvara grönmassa från vall, gräs och blast från sockerbetor. Massan processas i fabriken och förhoppningen är att utvinna proteiner som kan användas i framtidens mat. Ett annat spännande exempel är svensk industrihampa och hampafiber som skulle kunna ersätta bomullsindustrin.

Om SLU

SLU är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU Holding, en del av SLU, finns representerade på Medicon Village.

Om Lunch & Learn

Normalt spelas Lunch & Learn podden in live inför lunchgäster på Restaurant Inspira på Medicon Village i Lund. I coronatider tvingas vi tyvärr att spela in podden i studio utan det normala myllret av lunchgäster. Värd för podden är alltid någon av medlemsorganisationerna på Medicon Village. Vill du som medlem vara värd för en Lunch & Learn? Skicka en intresseanmälan till info@mediconvillage.se.

Medicon Village Innovation