Koldioxidavtryck minskar drastiskt på Medicon Village med nytt energisystem

Koldioxidavtryck minskar drastiskt på Medicon Village med nytt energisystem

Medicon Village är med och skapar Lunds nya landmärke. Det är en så kallad balanseringstank för energi som nu kommer att lysa ut över E22:an och signalera ett helt nytt, hållbart sätt för energianvändning på Medicon Village. Energin används där den behövs som mest och fördelas med stöd av algoritmer och data från användare.

E.ONs balanseringstank för deras innovativa energisystem, ectogrid™, lyftes på plats förra fredagen. Tanken är en del i ett system som bland annat balanserar uppvärmning och nedkylning genom att cirkulera, återanvända och dela energi mellan olika byggnader på Medicon Village. Detta ska drastiskt minska behovet av tillförd energi och därmed sänka kostnaderna.

 - Förhoppningen är att energitillförseln ska minska med cirka 80 procent. Och de pengar som vi sparar går tillbaka till verksamheten på Medicon Village, säger Erik Jagesten, fastighetschef för Medicon Village.

Den tillförda energin minskar från dagens ungefärliga 14GWh till 3 GWh. Det är Erik Jagestens ambition. Det skulle innebära att ectogrid™ på Medicon Village Science Park kan balansera upp till 11 GWh och använda så lite som 3 GWh av tillförd energi.

Balanseringstanken är 5,5 meter bred och 17 meter hög. Den kommer att kopplas ihop med ectogrid™-centralerna i de olika byggnaderna på Medicon Village Science Park. Först ut är de i norra delen av parken och full kapacitet beräknas vara igång i mitten av år 2020.

 - E.ONs balanseringstank kommer att bli ett nytt landmärke i Lund, berättar Erik Jagesten.

Energi fördelas efter behov

ectogrid™ tar ett integrerat grepp om områdets alla energibehov – energin används där den behövs som mest med stöd av algoritmer och data från användare, som till exempel energiförbrukning vid olika väder.

 - Systemet tar vara på energin som finns. Forskarparkens olika byggnader har olika behov av nedkylning och uppvärmning. ectogrid™ kopplar ihop byggnaderna och fördelar energin genom att balansera behovet av kyla och värme, berättar Erik Jagesten.

Medicon Village blir den första anläggningen i världen där systemet provas – och en internationell demonstrationsplats.

- Vi är väldigt stolta över att den är på plats, eftersom Medicon Village Science Park nu minskar sitt koldioxidavtryck drastiskt, säger Erik Jagesten.


Skriven av Tanja Jensen, vetenskaplig skribent

Medicon Village Innovation AB