Statistik och studiedesign ur ett regulatoriskt perspektiv