För tid för TBE-vaccination

KRY Vårdcentral Tuna

Nu är det hög tid att påbörja sin TBE-vaccination för att vara fullt skyddad när nästa fästingsäsong börjar till våren.

TBE (tick-borne encephalitis) är en virussjukdom som sprids via fästingar. Symptom som kan uppkomma om man blir smittad är vanligtvis feber, huvud- och muskelvärk och blir återställda inom ett par dagar.

I upp till en tredjedel av fallen sprids dock viruset vidare till hjärnan och orsakar hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation. Därför är det viktigt att ha ett skydd mot detta för att minska sannolikheten för allvarlig sjukdom.

Fästingar trivs i fuktiga och skuggiga miljöer. Exempelvis där det finns högt gräs, buskar samt i skogar, men de kan också förekomma i trädgårdar och parker.

Grundvaccinet består av tre doser. Dos fyra ges tre år efter grundvaccination och följande boosterdoser ges vart femte år oavsett ålder. Boosterdoser bör ges i god tid innan fästingsäsongen för att ge ett optimalt skydd, vilket är redan nu!

Välkomna in så hjälper vi er.

* Medicon Villages två andra kliniker är Perituskliniken med sin högspecialiserade vård av i första hand urologiska sjukdomar samt Region Skånes klinik i anslutning till Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Medicinska fakulteten).

https://www.kry.se/vardcentraler/skane/lund/