Gedea Biotech tilldelas 3 MSEK från SWElife och MedTech4Health för banbrytande, antibiotikafri behandling inom kvinnohälsa

Gedea Biotech

Positiv påverkan på mikrobiomet kan vara nyckeln till att förhindra återfall av vulvovaginal infektion

Gedea Biotech meddelar idag att man har beviljats 3 miljoner kronor från SWElife och MedTech4Health i ett samarbetsprojekt tillsammans med Danderyds sjukhus, Huddinge sjukhus och Karolinska institutet, för att finansiera ytterligare en klinisk studie av pHyph, företagets antibiotikafria produkt för behandling av vulvovaginala svampinfektioner (candida, VVC).

Vaginala infektioner drabbar minst 400 miljoner kvinnor i världen årligen, men med nuvarande behandlingar är risken för återfall betydande, samtidigt som antimikrobiella resistensen ökar. pHyph har visat en behandlingsgrad för bakteriell vaginos i linje med antibiotika på marknaden, med en överlägsen säkerhetsprofil och utan att orsaka sekundära svampinfektioner såsom antibiotika gör. Den nya studien omfattar 26 patienter med vaginal svampinfektion som rekryteras vid fyra kliniker i Sverige, kommer även att analysera behandlingens påverkan på vaginala mikrobiomet, vilket tros ha en viktig roll för hur pHyph behandlar och förebygger återfall av vaginala infektioner.  Resultat förväntas hösten 2023.

”Vi är mycket glada över att få det här bidraget från SWElife och MedTech4Health, en satsning som är särskilt välkommen med tanke på att kvinnors hälsa är ett försummat område.”, säger Annette Säfholm, VD för Gedea Biotech. ”Studien, som syftar till att bekräfta säkerheten och effekten av pHyph vid behandling av vulvovaginal candidiasis (VVC) fokuserar även på att analysera hur det vaginala mikrobiomet - som tros spela en nyckelroll för att förhindra återfall - påverkas av behandlingen”.

För mer information

För ytterligare information, vänligen kontakta: Annette Säfholm, VD Gedea Biotech

Telefon:

E-post: annette.safholm@gedeabiotech.com