Hållbart fokus 24/7

Medicon Village

Martina Kvist Reimer leder som Executive Vice President avdelningen “Future Business” på en av Medicon Villages största privata hyresgäster Red Glead Discovery. I det uppdraget ligger bl a att arbeta för att verksamheten skall bli ledande inom hållbar drug discovery, ett uppdrag som stämmer väl med hennes brinnande engagemang för hållbarhetsfrågor i allt från biologisk mångfald till cykling och Fridays for Future.

Lunds kommuns miljöpris tilldelades förra året Martina Kvist Reimer för hennes engagemang i Intresseföreningen Höjeådalen. Som initiativtagare till och ordförande för föreningen har hon varit starkt bidragande till att kommunen nu verkar ha svängt i en kontroversiell fråga och bestämt sig för att behålla dammarna vid reningsverket. Allt talar nu för att området utefter Höje å fortsätter att vara en viktig del av det område för rekreation och biologisk mångfald Martina vurmar för.

Hållbar affärsutveckling

Utmärkelsen var en glad överraskning för Martina, som brinner för det hållbara både privat och på jobbet. Det senare tar sig uttryck i att hon numera ansvarar för bl a hållbarhetsarbetet på Red Glead Discovery.

Bolaget startades på initiativ av Johan Evenäs, kemisten som efter knappt elva år på Astra Zeneca knöt upp tidigare kolleger i samband med att bolagets verksamhet i Lund avvecklades för tio år sedan. Han handplockade sex personer han uppfattade kompletterade varandra och tillsammans hade förutsättningar att bygga en framgångsrik verksamhet i gränssnittet mellan den tidiga och sena fasen i utvecklingen av läkemedel.

Namnet på bolaget blev Red Glead Discovery. Det och logotypen i form av en svävande fågel härstammar från den i Skåne vanligt förekommande röda gladan, med koppling till var bolaget startade och rovfågelns förmåga att sväva högt ovanför andra fåglar.

 – Jag sa ja direkt när jag fick frågan från Johan. Vi hade tidigare samarbetat för att bedöma om det finns tillräckligt med stöd för att starta ett nytt utvecklingsprojekt kring ett specifikt målprotein (target validation) och jag kände att min bakgrund som biolog med erfarenhet av att arbeta med studier i klinisk fas kompletterade Johan och de andra grundarna.

Dessutom passade hennes intresse av att arbeta med organisationsutveckling bra in. På Astra Zeneca var hon fackligt förtroendevald, läste bl a arbetsrätt och beteendevetenskap och kände att hon inte kunde motstå utmaningen att på Red Glead få bygga en personalavdelning från grunden.

 – Att vi lyckats med Red Glead är något jag och kollegerna här är mycket stolta över. Mycket talar egentligen mot startups och man måste våga vara optimistisk för att lyckas. Se möjligheterna mer än hoten och ha litet tur med vilka man lierar sig med.

Att verksamhetens första egna lokaler etablerades just i Medicon Village hängde samman med att grundarkretsen använde dåvarande Lund Life Science (numera SmiLe) Incubators labb för sitt första uppdrag. Den flyttade till Medicon Village, och Red Glead-haft fler än 20 SmiLe-medlemmar som kunder. Kopplingen till SmiLe är fortfarande stark även om man numera har lokaler i bl a andra hus på Medicon Village.

Dual affärsmodell

Tio år efter starten är sex av de sju grundarna fortfarande aktiva i bolaget. Teamkänslan och att de lyckats hålla sams har varit en viktig framgångsfaktor, på samma sätt som ett uttalat fokus på att skapa tillväxt bidragit till att bolaget vuxit med lönsamhet till en omsättning på runt 60 mkr 2021. Målet är att 2030 vara det självklara valet för biotechbolag på den nordiska marknaden för preklinisk kontraktsforskning och erkänt som en global ledare inom hållbar drug discovery.

Red Glead Discovery har utnämnts till Gasell av Dagens Industri flera gånger, för detta krävs bl a att dubbla omsättningen inom en 3-årsperiod. För att kunna uppnå lika starkt tillväxt i framtiden kan intäkter från att sälja interna projekt bidra.

Därför bygger affärsmodellen idag på en kombination av att skapa data på uppdrag av kund och att bygga projekt där man är med och äger. Ett exempel på det senare är Nile, ett projekt där man tillsammans med SARomics Biostructures och en forskargrupp på Sahlgrenska ledd av Jonas Nilsson, professor vid Harry Perkins Institute of Medical Research i Perth, utvecklar nya föreningar av substanser för epigenetisk behandling av cancer.

Efter att ha släppt HR-ansvaret driver Martina de projekt som ligger i bolagets interna projektportfölj. Projekten innebär en möjlighet för Red Glead att ligga ett steg före i forskningsdelen samtidigt som man skapar värde utifrån utmaningen i att driva processer och attrahera externt kapital. Tre bolag har hittills blivit resultatet.

Samtidigt har hon med sitt affärsfokus inte släppt organisationsutvecklingen helt och grunnar på begrepp som VUCA (som i Volatile, Uncertain, Complex och Ambiguous) som beskriver vår omvärld och som inbegriper att anpassar sig efter nya förutsättningar mer än försöker anpassa dem efter organisationen. Utmaningen i att planera och leverera på planer, men ändå agera pragmatiskt när man stöter på problem och vägen ändras.

– Jag lever som jag lär, både hemma och på jobbet. Det känns viktigare att ställa rätt frågor än att söka hitta svaren på fel frågor. Oavsett om det gäller att skapa hållbart värde för kunderna som vill få ut nya läkemedel, skapa tillväxt i Red Glead eller engagera sig i närmiljön.

När Tyskland byttes mot Sverige och forskning mot industri

Att Martina som tyska landade i Lund var en tillfällighet. Efter några terminers biologistudier vid Bochums universitet i början av 90-talet studerade hon som utbytesstudent under tre månader zoofysiologi med professor Martin Kanje vid naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet som handledare. Trots att kulturkrocken på en Vildandenkorridor var total valde hon att komma tillbaka efter en avklarad master i tumörimmunologi till Kanje för att doktorera med inriktning på perifer nervgeneration och neuropeptiders betydelse härför.

För sin postdok bytte hon fält och inriktade sig på medicin och diabetes under ledning av professor Bo Ahrén vid medicinska fakulteten. När hon som en nyfiken själ sprang på en jobbannons från Astra Zeneca hade hon svårt att släppa tanken på hur det skulle vara att sadla om och gå från forskning till industrin. Det slutade med att hon sökte och fick jobbet, började arbete med tidig läkemedelsutveckling, ta fram data och utvärdera om idéer kunde valideras. Det som gjorde att hon mötte Johan Evenäs och blev en del av Red Glead.

– Jag är tacksam för allt jag fått vara med om på den underbara resan från tiden med Kanje till idag. Men det betyder inte att jag är mätt för det. Red Gleads framtid ser ljus ut. Samtidigt odlar jag fritidsintressen som ger balans i livet tillsammans med familjen. Cyklar, åker skidor och engagerar mig i klimatutmaningen på olika sätt. Pandemin har varit en utmaning. Men utmaningar är till för att hanteras, eller hur?