Inbjudan att ansöka om anslag

Medicon Village

Med inriktning mot Life Science bjuder "Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande", stiftelsen som äger Medicon Village, in till att ansöka om stöd till akademiska forskningsprojekt som i närtid kan leda till samhällsgynnande innovationer med potential för marknadsutveckling, samt stöd till medeldyr utrustning inom ramen för sådana projekt.

Stiftelsen fattade under 2019 beslut om att tillsvidare prioritera stöd till innovativa forskningsprojekt med ovan nämnda inriktning vid Lunds universitet och Malmö universitet. Hittills har stiftelsen beviljat 37,6 mkr i anslag till 19 olika forskningsprojekt inom ramen för denna inriktning.

Projekt som kan ansöka om anslag ska ha inriktning mot Life Science och avse konkret och praktiskt orienterad forskning där bolag ännu inte startats, men förutsättningar är goda för senare vidareutveckling av produkter/tjänster. Ansökningar ska antingen avse anslag till vetenskapligt forskningsprojekt eller till medeldyr utrustning inom sådant projekt. Ansökan sker i första steget direkt till respektive lärosäte.

Mer information: https://www.matspaulssonstiftelserna.com/ansokningsinformation/vetenskaplig-forskning/