Nattaro Labs mot notering på Spotlight Stock Market

Nattaro Labs

Nattaro Labs AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Allmänheten i Sverige samt professionella investerare i Sverige och internationellt erbjuds under perioden 8 – 19 november möjlighet att teckna units i Nattaro Labs.

“Noteringsemissionen kommer innebära att vi bättre kan möta den efterfrågan som finns över hela världen. Kapitaltillskottet kommer möjliggöra investeringar i fortsatt internationell försäljningstillväxt, satsningar på marknaden i USA samt ytterligare marknader för bolagets produkter”, säger Carl-Johan Gustafson, VD i Nattaro Labs AB.

Läs mer om noteringen på Nattaro Labs hemsida.