Nattaro tar nästa steg

Medicon Village

Carl-Johan Gustafson var som VD på Nattaro Labs riktigt glad när bolaget nyligen noterades på marknadsplatsen Spotlight. Dels för att bolaget som en av Medicon Villages äldsta medlemmar därmed tog ett viktigt steg på sin scaleup-resa, men också för att man nu kan trycka gasen i botten och expandera närvaron i bl a USA.

– Vägglöss finns överallt så det saknas inte marknadspotential för att förebygga och bekämpa dem. Tricket är att skapa smarta och miljövänliga lösningar. Ett exempel på det är vår detektionsfälla med doftbete. Den kan användas både för tidig upptäckt av löss och sedan vid efterkontroll för att säkerställa att vald saneringsmetod fungerat.

https://nattarolabs.se/