Nu lanseras den unika digitala smärtcoachen PainDrainer® på App Store och Google Play

Paindrainer

MEDICON VILLAGE, LUND. PainDrainer AB meddelar idag att lanseringen av PainDrainer® – en helt unik digital smärtcoach – har inletts i Sverige. Appen finns tillgänglig för nedladdning på App Store och Google Play och erbjuds under en begränsad tid kostnadsfritt för alla som vill prova. PainDrainer ger individanpassad coachning och är kliniskt bevisad att öka livskvaliteten och minska smärtnivån hos de som lever med långvarig smärta.

En av fem lever med långvarig smärta vilket påverkar livskvaliteten negativt. Att leva med smärta gör det svårt att planera sin dag samt att ha energi kvar till aktiviteter som man värdesätter högt. Problemet är att det finns för många aktiviteter under en dag för att patienten skall förstå vilka som ökar eller minskar smärtan.

PainDrainer® lär sig med hjälp av artificiell intelligens hur varje användares aktiviteter påverkar deras smärta. Appen guidar och ger individuella råd utifrån patientens egna data. Det är så användaren får hjälp att hitta balans mellan sina aktiviteter, prioritera sin dag och kontrollera sin smärtnivå.

PainDrainer® är en medicinteknisk produkt, dvs CE-märkt, och är framtagen i samarbete med ledande sjukhus och smärtspecialister i Skandinavien och USA.

- Vår kombination av klinisk praxis inom smärthantering med neurala nätverk är vi först i världen med och det öppnar upp helt nya patient-centriska möjligheter inom E-hälsa, säger Prof. Carl Borrebaeck, arbetande styrelseordförande PainDrainer AB.

För mer information, vänligen kontakta: Carl Borrebaeck Ordf PainDrainer AB carl.borrebaeck@paindrainer.com 0708–218330

Om PainDrainer AB PainDrainer AB är ett bolag som utvecklar digitala redskap inom hälsa. PainDrainer grundades 2018 av Prof. Carl Borrebaeck, Dr. Maria Klement (själv kronisk smärtpatient), samt Göran Barkfors (IT-specialist). Idén föddes gemensamt då Maria efter att ha deltagit i flera smärtrehabiliteringsprogram insåg att smärtan påverkas av fler faktorer än vad som går att själv hålla reda på, då den ena dagen sällan är den andra lik. PainDrainer® använder avancerade beräkningar baserat på artificiell intelligens för att coacha användaren i att planera sin dag utan att överskrida en viss smärtnivå samt säkerställa att det finns energi över till aktiviteter som användaren värdesätter högt.

PainDrainer® har klinisk evidens, är baserat på Acceptance and Commitment Therapy (ACT), self-management och artificiell Intelligens (AI) samt är CE-märkt medicinteknisk produkt, klass I. www.paindrainer.com