Ny omgång med utbildningsserien: Horisont Europa Master Classes

Innovation Skåne

Hoistont Europa Master Classes är en utbildningsserie som ges av Region Skånes stödfunktion för Horisont Europa.

Utbildningen omfattar lärande och coachning för olika målgrupper som vill öka sin förståelse och framtida förmåga att delta i EU:s forsknings- och innovationsprogram, med målsättning att på sikt genomföra relevanta ansökningar.

Horisont Europa Master classes vänder sig till forskare, rådgivare på universiteten, aktörer i näringslivet, offentlig sektor eller andra organisationer såsom klusterinitiativ, branschorganisationer och inkubatorer.

Nytt för denna omgång är att utbildningen kommer delas upp i två spår: 1. Nybörjare (sker på svenska) 2. De som har någon vana av antingen Horisont Europa eller andra större EU-ansökningar. Det sista spåret kommer att ges på engelska. 

 

Läs mer och anmäl dig här: https://utveckling.skane.se/kalender/regional-utveckling/2023/utbildning-horisont-europa-master-classes/