Paindrainer AB ingår partnerskap med ansedda Bragée Kliniker

Paindrainer

Paindrainer AB ingår nytt partnerskap med ansedda Bragée Kliniker för att förbättra distans patientvården genom patientcentrerat digitalt smärthanteringsprogram 

MEDICON VILLAGE, LUND, SVERIGE – I ett nytt partnerskap kommer Paindrainer AB, en pionjär inom digital hälsovård, och de väletablerade Bragée Kliniker, att genomföra en kommersiell pilot som syftar till att stärka rehabilitering- och behandlingsprogram för patienter med långvarig smärta.

Paindrainer erbjuder en avancerad digital lösning i sin Paindrainer® Care Portal och en evidensbaserad Paindrainer® mobilapplikation som ger vårdpersonal möjlighet att på distans monitorera sina patienters framsteg och förbättra deras livskvalitet.

Bragée Kliniker är en ledande klinik som erbjuder omfattande rehabiliterings- och behandlingsprogram för långvarig smärta, primärvårdstjänster och är i framkant av distansvård för hantering av långvarig smärta.

“Vi är glada att inleda detta nya partnerskap med den välkända Bragée Kliniker, och jag är övertygad om att vi tillsammans kan revolutionera vården och kronisk smärta och förbättra livskvaliteten för tusentals patienter.”, säger Erik Frick, VD Paindrainer AB.

Paindrainer är en innovativ digital plattform som underlättar distansvården av patienter för Bragée Kliniker, både under och mellan besök. Partnerskapet kommer att inledas med en pilot.

”Vi välkomnar möjligheten att använda en digital plattform för att dela med oss av vår kunskap, expertis och vård för människor som är påverkade av kronisk smärta, och att kunna nå dessa patienter i alla delar av vårt land. Vårt mål är att förbättra patienternas livskvalitet genom att dra nytta av värdet som distansvård kan ge i varje individuell behandlings- och rehabiliteringsplan.”, säger Peter Alexanderson, VD Bragée Kliniker

Att använda digital plattform för distansmonitorering ger vårdpersonal viktiga insikter i hur de dagliga rutinerna påverkar hälsan hos deras patienter. Detta kommer att underlätta skapandet av förbättrade och helt personliga vårdplaner, säkerställa att behandlingsplaner efterföljs, förbättra patientresultat och till och med optimera personalens effektivitet samtidigt som vården förbättras för patienter i deras hem.

Paindrainer® mobilapplikation är det första AI-drivna, evidensbaserade digitala verktyget som demonstrerat förbättrad livskvalitet för individer som lever med kronisk smärta. Produkten är FDA registrerad som Medical Device Klass 1, och är CE-märkt. Verktyget drivs av avancerande algoritmer och anpassas helt till varje enskild patients behov, tack vare bolagets unika och patenterade 360o patientcentrerade metod. Denna metod ger guidning hur användaren uppnår personlig aktivitetsbalans för att nå en optimal funktionsnivå och lindra smärta.

 

Erik Frick

VD Paindrainer AB

erik.frick@paindrainer.com

0736 61 21 23

Peter Alexanderson

VD Bragée Kliniker

peter.alexanderson@bragee.se

0707 55 07 61

 

Om Paindrainer AB

Paindrainer AB är ett bolag som utvecklar digitala plattformar och applikationer som bidrar till förbättrad hälsa och välbefinnande. Paindrainer grundades 2018 av Prof. Carl Borrebaeck, Dr. Maria Rosén Klement, samt Göran Barkfors. Idén föddes när Maria, efter att ha deltagit i flera smärtrehabiliteringsprogram, insåg att smärtan påverkas av många fler faktorer än den mänskliga hjärnan kan förstå, eftersom alla dagar är olika.

Paindrainer® är det första evidensbaserade AI-drivna digitala verktyget som ger signifikant förbättrad livskvalitet hos individer som lever med kronisk smärta. Den mobila applikationen coachar användaren i att hantera smärtan och ger guidning hur användaren uppnår personlig aktivitetsbalans för att nå en optimal funktionsnivå och lindra smärta.

Verktyget drivs av avancerade algoritmer och anpassas helt till varje enskild användares behov, tack vare bolagets unika och skyddade 360o patientcentrerade metod.

Paindrainer® (Paindrainer PD1) är en FDA-registrerad Medical Device Class 1 (510k exemption), följer

www.paindrainer.com

Om Bragée Kliniker

Bragée Kliniker är en privat vårdgivare med Sveriges största smärtklinik. Bragée erbjuder en komplett vårdkedja, inklusive primärvårdsklinik, primärvårdsrehabilitering, specialistrehabilitering för smärta och en interventionell smärtklinik. På Bragée arbetar över hundra medarbetare, inklusive läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, psykologer, arbetsterapeuter, socionomer och en dietist. Kliniken är belägen i Stockholm.

www.bragee.se