Sammanför vårdgivare och patienter i Afrika

Medicon Village

Prudence Persson och Max Ehle ser fram emot att inom kort lansera en app som hjälper sjuka i Afrika att hitta och boka rätt specialistläkare eller vårdinrättning. Som grundare för inkubatorbolaget Manje Health säkrade de i december 2 mkr från SmiLe Inject Capital som första riskkapital.

– Investeringen hjälper oss lansera tjänsten mot de 500 000 invånare i Norden som ingår i den afrikanska diasporan och som vill hjälpa släktingar till rätt vård i sina hemländer. De erfarenheter vi får av den lanseringen ligger sedan till grund för när vi tar tjänsten till andra marknader.

https://www.manjehealth.com/