Skatteförändringar 2022 gällande reklamskatt, inventarier och annat

Accountor

Skatteförändringar 2022 gällande reklamskatt, inventarier, personaloptioner och annat mer privat.

Reklamskatten slopas

Reklamskatt betalas på annonser eller reklam som visas på skyltar, sänds via högtalare, sätts på idrottskläder, fordon och liknande. Reklamsatsen har sänks vid flera tillfällen men togs nu helt bort, från och med 1 januari 2022. De som gynnas främst av detta är idrottsföreningar och mindre företag. De som är registrerade för reklamskatt avregistreras automatiskt i samband med att skatten avskaffas. Men det ska lämnas en sista reklamskattedeklaration för tiden fram till och med den 31 december 2021.

Inventarier köpta 2021 kan få skattereduktion

Inventarier som företag köpt under 2021 kan få en skattereduktion. Skattereduktionen är 3,9 % av anskaffningsvärdet. Krav finns bland annat på att inventarierna ska vara levererade under 2021 och att de ska finnas kvar i verksamheten under en viss tid. Företag kan begära skattereduktion som har kalenderår som beskattningsår första gången för beskattningsår 2022.

Portugal och Grekland

Något som kan påverka både företag och privatpersoner är att skatteavtalen med Portugal och Grekland slutar att gälla.

Personaloptioner

Fler kan få personaloptioner utan beskattning som arbetsinkomst då reglerna från 2018 utvidgats. Det gäller företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150, mot nu 50. Och med en nettoomsättning eller balansomslutning på högst 280 miljoner kr, mot nu 80 miljoner kr. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter omfattas också av lättnaderna. Se hela vår artikel om personaloptioner på vår hemsida.

 3:12-reglerna för fåmansföretagare

Ny regel införs för att stoppa kringgående av de så kallade 3:12-reglerna för fåmansföretagare. 

Skattetabell för 2022

Uppdaterad information gällande alla skattetabell finns för år 2022 på Skatteverket. På skatteverkets sida väljer du inkomstår, kommun och om du är med i Svenska kyrkan.

Det är inte helt lätt att hålla reda på alla förändringar i regler och lagar. Våra redovisnings- och lönekonsulter håller sig uppdaterade och hjälper dig gärna. Vi kan givetvis även ta hand on hela er redovisning eller lönehantering. Du hittar oss i The Spark, eller kontakta Malin Nordfjäll, malin.nordfjall@accountor.se, 010-475 01 50.