Snart blir alla vårdsystem till ett – Om X Antal År

Region Skåne är först i Sverige med att samla alla vårdsystem och applikationer till en enda. Det kommer leda till säkrare patienthantering, snabbare och bättre sjukvård och kortare väntetider på akuten.

Idag finns ett 40-tal olika vårdsystem och applikationer som på olika sätt används inom sjukvården i Skåne. Problemet är att dessa inte pratar med varandra. Men det ska snart ändras. Harald Roos är ordförande i styrgruppen för Skånes digitala vårdsystem och hoppas på att vi har en lösning på plats redan under nästa år.

–       Det nya systemet kommer att ersätta eller implementera ungefär 40 olika system som finns idag, förklarar han. Som det är nu har inte den vårdpersonal som en patient kommer i kontakt med tillgång till alla journaler och historik. Primärvårdens och den slutna vårdens journaler är inte sammanlänkande. Det är osäkerhetsmoment och kräver en hel del extra arbete för vårdpersonalen som måste undersöka och efterforska på många olika ställen för att få hela bilden.

Harald Roos är gäst i det senaste avsnittet av Medicon Villages podcast Om X Antal År. Där intervjuar programledaren Måns Nilsson forskare och entreprenörer om hur vi kommer att leva i framtiden. Senaste avsnittet handlar om ”Hur mår den medelålders människan?”.

Förhoppningen är att det nya vårdsystemet han berättar om där ska underlätta både för patienter och vårdpersonal.

–       Snabbare och säkrare hantering, möjligheter till att ha egen övervakning i hemmet och liknande. Och inte minst är förhoppningen att patienterna inte ska behöva sitta i långa telefonköer eller vänta timmar på akuten när man redan har en känd sjukdomsbild.

Vi är snart där, men än återstår några hinder. Hör om dessa och hur framtidens vård kommer att se ut i det senaste avsnittet av Om X antal År. I avsnittet pratar Måns Nilsson även med läkaren Didar Reimer om holistisk sjukvård och med Eva Johansson om hur arbetet med att göra gräs till människoföda går.