Stiftelser bakom Medicon Village anslår 25 mkr till forskning inom Life Science i Malmö/Lund

Medicon Village

När PEAB-grundaren Mats Paulsson för tio år sedan skapade forskningsbyn Medicon Village var det med en ny stiftelse som ägare. Stiftelsens ändamål är att främja forskning inom Life Science med syfte att åstadkomma bättre villkor för människors hälsa och liv. För 2021 har denna och två andra stiftelser skapade av Mats Paulsson nu beslutat dela ut 24 936 000 kr till nio forskningsprojekt i Malmö/Lund. Därmed har dessa stiftelser sedan 2005 donerat sammanlagt 140 040 000 kr till forskning.

“Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande” har beslutat dela ut 13 600 000 kr till ändamål som främjar forskning inom medicin och andra livsvetenskaper (Life Science) med målet att gynna hälsovård, utveckling, innovation och samhällsbyggande i Skåne län. Årets sju mottagare är verksamma på Malmö universitet, Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Dessutom går en donation till Stiftelsen STIL, ägare av SmiLe Incubator på Medicon Village, för komplettering av utrustning som ger SmiLe möjlighet att möta nya forskningsbehov inom bl a biologiska läkemedel och nya behandlingsmetoder mot virus och multiresistenta bakterier.

Samtidigt delar två andra stiftelser skapade av Mats Paulsson ut ytterligare sammanlagt 11 336 000 kr till två mottagare på Lunds universitet; 10 936 000 kr från “Mats Paulssons Stiftelse” och 400 000 kr från “Stefan Paulssons cancerfond”.

– Tanken bakom både Mats Paulssonstiftelserna och Medicon Village är att bidra till nya projekt kring viktig forskning och innovation som gynnar människors möjligheter till ett bättre liv. Årets donationer är en del i att uppfylla det målet, säger Göran Grosskopf, ordförande i “Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande”.

– Det är mycket glädjande att se den höga kvalitet som de ansökningar som “Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande” får håller. Det fokus på innovation och möjlighet till praktisk tillämpning i närtid som stiftelsen har gör att resultaten av projekten har stora förutsättningar att få genomslag i bättre behandling och hälsa. Ett av de projekt som tilldelas anslag i år är inriktat på att skapa mer skonsamma metoder för blodprovstagning hos för tidigt födda barn medan ett annat ska utveckla mer effektiva metoder för stamcellstransplantation för patienter med blodcellscancer. Andra spännande projekt syftar till att utveckla mer hållbara former för framställning av livsmedel, säger Jan Nilsson, professor vid Lunds universitet och medlem av stiftelsens forsknings- och innovationsråd.

 

Lista över forskningsanslag 2021

Ladda ner: Sammanställning över 2021 års projekt och mottagare