Möten och samarbeten i en innovativ life science-miljö

Medicon Village Science Park erbjuder en unik tillväxtmiljö
för över 140 organisationer inom life science.

Evenemang på Medicon Village

 • Workshop: Medical Device Regulation
  Varmt välkomna till en inspirerande sittning med fokus på diskussion och erfarenhetsutbyte kring Medical Device Regulation (MDR).Program:16.30 - 17.00 Mat och mingel.17.00 - 18.00 Presentation MDR.18.00 – 19.00 Workshop & diskussion19.00 - 19.30
 • Medicon Village on tour: The Bridge Summit 2019
  Medicon Village on tour: The Bridge Summit 2019
  The market place for global sustainable business!Two days of:New international business opportunitiesInspiring Bridge TalksHigh-level InterviewsWorld class networkingThe biggest yet Bridge Future DinnerThe world needs what we do in southern Scandinav
 • LUCC Distinguished Seminar
  “Evolutionary origins of stemness”Dr Zoran Ivanovic, MD, PhD University of Bordeaux, FranceTime and location: February 4th at 13.30, MV Lecture Hall (Hörsalen), coffee and cake at 14.30Dr Ivanovic has pioneered work on the induction of stem cell self

Nyheter från Medicon Village

En promenad i byn

Begreppet ”by” är både en metafor och ett uttryck för att förstärka idén med Medicon Village och den bygemenskap som råder här. Grunden med Medicon Village Science Park är närhet och en förtätning av olika kompetenser inom life science. Alla jobbar i olika roller, men ändå inom samma övergripande område. Ju mer interaktion det finns, desto större är chansen till utveckling och tillväxt.

Leva här

De företag och organisationer som lever och verkar här är också medlemmar på Medicon Village. Som alla medlemskap är även vårt förknippat med en rad förmåner och fördelar. Förutom att medlemmarna kan dela erfarenheter och köpa tjänster av varandra kan de också hyra labb/labbutrustning, konferensutrymmen, delta i de många eventen och mycket annat.

Samarbeta

Dynamiken på Medicon Village bygger på att experter från olika typer av verksamheter – forskare, innovatörer och bolag – ges förutsättningar att kunna träffas, utbyta idéer och arbeta tillsammans. Verksamheterna sorterar in i något av de tre benen i en triple helix: akademi, offentlig verksamhet och näringsliv. Även ideella verksamheter, branschorganisationer m.fl. är välkomna – så länge de har en anknytning till life science.

Växa

På Medicon Village är hela hälsokedjan representerad – prevention, diagnostik, behandling och vård. De olika verksamheterna skapar tillsammans en värdekedja – från tanke och idé till stöd och utveckling av en färdig produkt eller tjänst. Vårt unika innovationsekosystem ger det lilla företaget det stora företagets fördelar. Mindre verksamheter kan växa på ett sätt de annars inte skulle kunna göra.