Möten och samarbeten i en innovativ life science-miljö

Medicon Village Science Park erbjuder en unik tillväxtmiljö
för över 120 organisationer inom life science.

Evenemang på Medicon Village

 • Rekryteringsmässa inom life science
  Rekryteringsmässa inom life science

  Arbetsförmedlingen Lundaregionen, Medicon Village och Crossborder Öresund anordnar en rekryteringsmässa med fokus på arbete inom Life Science! Mässan täcker hela bredden inom biologi, medicin, kemi och de tvärvetenskapliga fälten.

 • BioStock Life Science Summit

  Varmt välkommen till världspremiären av BioStock Life Science Summit på Medicon Village i Lund, där du får möjlighet att möta och nätverka med Nordens ledande entreprenörer och investerare inom bioteknik, läkemedelsutveckling, diagnostik och medic

 • Frukostmöte med RISE-YPF
  Frukostmöte med RISE-YPF

  Välkomna till ett frukostmöte och hör hur vi tänker på RISE-YPF (Yta, Process och Formulering) när det gäller att hjälpa våra kunder att förbättra sina produkter med avseende på långsiktig hållbarhet, minskade biverkningar och förbättrad hälsa.Vi

Nyheter från Medicon Village

En promenad i byn

Begreppet ”by” är både en metafor och ett uttryck för att förstärka idén med Medicon Village och den bygemenskap som råder här. Grunden med Medicon Village Science Park är närhet och en förtätning av olika kompetenser inom life science. Alla jobbar i olika roller, men ändå inom samma övergripande område. Ju mer interaktion det finns, desto större är chansen till utveckling och tillväxt.

Leva här

De företag och organisationer som lever och verkar här är också medlemmar på Medicon Village. Som alla medlemskap är även vårt förknippat med en rad förmåner och fördelar. Förutom att medlemmarna kan dela erfarenheter och köpa tjänster av varandra kan de också hyra labb/labbutrustning, konferensutrymmen, delta i de många eventen och mycket annat.

Samarbeta

Dynamiken på Medicon Village bygger på att experter från olika typer av verksamheter – forskare, innovatörer och bolag – ges förutsättningar att kunna träffas, utbyta idéer och arbeta tillsammans. Verksamheterna sorterar in i något av de tre benen i en triple helix: akademi, offentlig verksamhet och näringsliv. Även ideella verksamheter, branschorganisationer m.fl. är välkomna – så länge de har en anknytning till life science.

Växa

På Medicon Village är hela hälsokedjan representerad – prevention, diagnostik, behandling och vård. De olika verksamheterna skapar tillsammans en värdekedja – från tanke och idé till stöd och utveckling av en färdig produkt eller tjänst. Vårt unika innovationsekosystem ger det lilla företaget det stora företagets fördelar. Mindre verksamheter kan växa på ett sätt de annars inte skulle kunna göra.