AcouSort får order på AcouTrap från Region Örebro län

AcouSort får order på AcouTrap från Region Örebro län

AcouSort har mottagit en order på ett AcouTrap-system från Region Örebro län. Systemet kommer att används i ett projekt inom cancerforskning. Systemet levereras under första kvartalet 2020 och generarar intäkter om 50 000 euro.

– Vi har börjat året starkt med ytterligare en order på ett av våra system. Försäljning av AcouTrap- och AcouWash-system till forskargruppersom arbetar med cancerforskning är viktigt för att sprida kunskapen om vår teknologis fördelar inom dessa forskningsområden. Med fler system ute på marknaden får vi tillgång till värdefull återkoppling för att styra vår produktutveckling i rätt riktning, säger AcouSorts vd, Torsten Freltoft.

Liksom ordern på en specialdesignad AcouWash för CTC-separation från Umeå universitet som AcouSort rapporterade om tidigare i år så kommer även detta instrument användas av en grupp som arbetar med cancerforsking. Att intresset för företagetsforskningsinstrument ökar tyder på att AcouSort är på god väg att etablera sin innovativa teknologi inom detta strategiskt viktiga område.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft [at] acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2020.

AcouSort AB