AcouSort får order på uppgraderad AcouWash från Umeå universitet

AcouSort får order på uppgraderad AcouWash från Umeå universitet

AcouSort har fått en order på ett modifierat AcouWash-system från Umeå universitet. Ordern avser ett AcouWash-system modifierat för att kunna utföra separation av cirkulerande tumörceller (CTC) från vita blodkroppar. Projektet innebär en intäkt om 500 000 kronor för AcouSort.

Mottagare av systemet är Andreas Josefsson, biträdande universitetslektor vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet. Josefssons forskning avser att hitta biomarkörer för individanpassad behandling, där cirkulerande tumörceller (CTC) är en prognostisk markör för prostatacancer.

Utöver uppgradering och leverans av systemet innebär ordern även ett samarbete mellan Josefssons forskningsgrupp och AcouSort. Samarbetet syftar till att optimera separationen av cirkulerande tumörceller (CTC) genom att använda det uppgraderade AcouWash-systemet.

Affären innebär såväl en signifikant intäkt för AcouSort som möjligheten att få tillgång till akademins kompetens för vår produktutveckling. Projektet är ett steg i AcouSorts strategi att samarbeta med etablerade forskare i syfte att utveckla AcouSorts separationsteknologi till fler avancerade användningsområden, säger AcouSorts vd, Torsten Freltoft.

 

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2020.

 

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD

Telefon: +45 2045 0854

E-post: torsten.freltoft [at] acousort.com

AcouSort AB