Astrogeologisk upptäckt ger pusselbit om cancer

Astrogeologisk upptäckt ger pusselbit om cancer

Globala miljökatastrofer under tiotals miljoner år kan ha lämnat spår i människans gener och gynnat utvecklingen av cancer. Det föreslår forskare på Lunds universitet i en artikel som nyligen publicerades i Cancer Medicine – efter att ha samarbetat över två till synes helt olika forskningsfält på Medicon Village.

Anders Bredberg är cancerforskare på Institutionen för laboratoriemedicin. Han är också läkare. Birger Schmitz är professor i geologi och forskar vid Astrogeobiologiska laboratoriet om jordens historia kopplat till rymdens historia. Idén till deras samarbete uppstod av en slump.

- Det här var bara en kul grej som växte fram rent spontant, säger Birger Schmitz.

Birger Schmitz höll ett populärvetenskapligt föredrag på Medicon Village. Där berättade han hur ett asteroidnedslag för 66 miljoner år sedan förändrade livsbetingelserna över hela jorden och ledde till dinosaurernas undergång och däggdjurens snabba utveckling.

- Jag kommenterade att det finns en råtta som kanske inte påverkades av katastrofen utan levde ostört vidare under jordytan utan att förändras, och intressant nog har denna nakna molråtta nästan aldrig cancer, säger Anders Bredberg.

Tvärvetenskapligt samarbete bär frukt

Anders Bredberg och Birger Schmitz började undersöka det som har publicerats om den nakna molråttan närmare och såg tecken på att dess DNA har varit mer stabilt under tiotals miljoner år än andra däggdjurs DNA. De fann att detsamma även gällde andra, så kallade, levande fossil. Det är arter som uppstod för mycket länge sedan och levt oförändrade ända in i vår tid.

Forskarnas nyvunna kunskap tyder på att DNA som spontant muterar inte behöver leda till cancer hos människor.

- Det kan tvärtom vara fullt möjligt att höja människans nivå av DNA-reparation genom att lära av den nakna molråttan, säger Anders Bredberg.

- Det här samarbetet är ett klockrent exempel på hur tvärvetenskapliga miljöer genom spontana möten skapar nya satsningar, nya tankar och nya idéer, säger Birger Schmitz.

Av Tanja Jensen, vetenskaplig skribent

Foto: Fotograf för bilden på Birger Schmitz är Erika Weiland

Medicon Village Innovation AB