Att se framåt

Invigningen

I mars 2010 kom beskedet att AstraZeneca skulle lägga ner sin forskningsverksamhet i Lund, och flytta den till Mölndal. Förutom att många skulle behöva lämna sitt arbete, skulle plötsligt över 80 000 kvm, högklassiga lokaler stå tomma. Det var naturligtvis mycket negativa nyheter, men som tack vare positivt tänkande och stort engagemang kom att vändas till något mycket positivt. 

Allan Larsson, dåvarande styrelseordföranden vid Lunds universitet, fick i uppdrag att se vad som kunde göras. Uppdraget gavs av Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS), med Lunds universitet, Region Skåne, Lunds kommun och Malmö stad. Uppdraget var komplext. Förhandling med AstraZeneca som säljare skulle ske, köpare skulle hittas och lokalerna fyllas med innehåll – betydelsefullt innehåll.

Representanter från FIRS-organisationerna under ledning av Allan Larsson, arbetade fram en plan för hur den före detta forskningsanläggningen i Lund skulle kunna bli basen för en bred regional samverkanssatsning inom livsvetenskap. Mats Paulsson, en av grundarna till byggföretaget Peab, tyckte att konceptet med nya mötesarenor i en stark forsknings- och utvecklingsmiljö lät lovande. I början av 2011 initierade han en stiftelse som också lade grunden till att Region Skåne och Lunds universitet kunde etablera verksamheter för forskning och innovation inom medicin och andra livsvetenskaper. Mats Paulsson donerade själv 100 miljoner, som blev en viktig byggsten i uppköpet av lokalerna. På mindre än ett år förenades tanken, viljan och pengarna för att kunna göra forskningsidéer för människors nytta till verklighet. Så föddes Medicon Village.

Milstolpar

  • Mats Paulsson stiftelse för forskning, innovation och samhällsutveckling grundar Medicon Village.
  • 10 januari 2012 lämnar AstraZeneca över nycklarna till Medicon Village.
  • Dörrarna öppnas för uthyrningsbar världsklass av kontor, laboratorier och mötesplatser. Vid slutet av 2012 har ca 70 aktörer flyttat in med över 570 medarbetare.
  • Under 2013 flyttar Lunds universitet in med över 200 cancerforskare.
  • År 2013 arbetar fler människor på Medicon Village än när AstraZeneca tog nedläggningsbeslutet.
  • I januari 2017 firar Medicon Village 5-årsjubileum med över 120 medlemsorganisationer på plats med drygt 1600 medarbetare.
  • I slutet av 2019 öppnar ett nybyggt toppkomplex – Medicon Village nya huvudbyggnad The Spark – och det finns mer än 2000 personer på området.
  • Perituskliniken öppnade hösten 2020 och erbjuder behandling och banbrytande forskning för olika cancerformer.