Avidicare levererar 35 Opragon-system till nya vårdbyggnaden i Malmö

Avidicare levererar 35 Opragon-system till nya vårdbyggnaden i Malmö

Avidicare installerade det första Opragon-systemet I Skåne redan 2007 och sedan dess har flertalet sjukhus inom regionen följt efter med egna installationer. Detta har möljiggjort lång tids erfarenhet av de praktiska fördelarna med det innovativa Opragonsystemet. Den kirurgiska personalen berättar om en behaglig arbetsmiljö med lågt ljud, utan vinddrag samt en stor och flexibel ultra-ren arbetsyta. Allt detta tillsammans bidrar till säker miljö och högsta komfort för både patienter och personal. 

Opragonsystemet är baserat på temperaturstyrt luftflöde och har bevisats reducera luftburen smitta inklusive bakterier och virus i flertalet oberoende studier. Med färre luftburna bakterier blir det färre infektioner, vilket är mycket viktigt då fler än 5 gånger fler personer dör från vårdrelaterade infektioner än i trafiken i Sverige. 

 

Det unika ventilationssystemet kommer att installeras i 19 operationssalar, 4 hybridrum och 12 uppdukningsrum med start nästa år. De första teamen flyttar in i det nya sjukhuset i Malmö under 2024.

Läs mer på vår hemsida

 

Avidicare AB