Bred samverkan för affärsrådgivning i coronatider

Det proaktiva arbetet för att stötta företag i Lunds kommun fortsätter i ett brett samverkansinitiativ. För många företag är den nuvarande situationen svår och mycket stöd behövs. På initiativ av näringslivsavdelningen i Lunds kommun i samarbete med företrädare för Medicon Village, Ideon, Ideon Innovation, SmiLe Incubator, LU Innovation, Venture Lab, Win och Lunds Nyföretagarcenter (LNC) kommer ett samarbete med affärsrådgivare att påbörjas efter påsk. Det innebär att affärsrådgivare från de olika verksamheterna arbetar tillsammans för att stötta företag som behöver hjälp med hur deras bolag ska hantera den nuvarande situationen.

Läs mer här

Medicon Village Innovation AB