Catwalk pitch – favorit i repris på Focus on Cancer Collaboration

Catwalk pitch – favorit i repris på Focus on Cancer Collaboration

Pitcha sin ide och bjuda in till samarbeten. Det har flera bolag och forskare valt att göra på det sjätte Focus on Cancer Collaboration som äger rum den 13 mars på Medicon Village. Mötet bjuder på föreläsningar och möjligheter att nätverka – bland annat på en Catwalk pitch.

- För min del handlar det om att visa vad vi gör för något. Förhoppningsvis leder det till nya projekt och nya idéer som kan hjälpa andra med att hantera sina data och analysera sina forskningsresultat, berättar Anders Carlsson, grundare av Bionamic på SmiLe Incubator, som ska pitcha på Catwalken.

Bionamic tillhandahåller lösningar och arbetsflöden för analys av life science data. De har särskilt fokus på data genererat inom cancerforskning.

Även för cancerforskaren Marja Jättelä på handlar det om att knyta kontakter.

- Jag hoppas att komma i kontakt med onkologer som är intresserade av att köra prövarledda kliniska studier för att hitta nya användningsområden av befintliga läkemedel för att behandla cancer, berättar Marja Jättelä, forskningschef på Danish Cancer Society Research Center i Köpenhamn.

CanImGuide Therapeutics från Medicon Village, Acrivon från SmiLe incubator, och IO Biotech från Köpenhamn är ytterligare några av de bolag som ska pitcha på catwalken tillsammans med forskare inom cancer, och hematologi (läran om blodet och dess sjukdomar).

Möte med beröringspunkter inom endokrina sjukdomar

Focus on Cancer Collaboration för samman cancerforskare och entreprenörer med dem som jobbar inom vården. Det är ett interaktivt möte kring forskning och innovation inom onkologi och bjuder på en blandning av föredrag och nätverksaktiviteter för att skapa samtal och möjliga samarbeten.

Spännande för det här året är att det även kan vara relevant att delta om man är verksam inom endokrina system, som tex diabetesforskning. Detta eftersom keynote talaren, forskaren och entreprenören Joseph P. Schlessinger, har fokus på, så kallade, fibroblast tillväxtfaktorer (FGF). Det är en proteinfamilj som deltar i cellkommunikationen i många fysiologiska system vid normal utveckling och vid cancer.

Joseph P. Schlessinger är bland de mest citerade forskarna i sitt fält och utnämdes som en av de 100 mest inflytelserika personerna inom läkemedelsutveckling och tillverkning av tidskriften The Medicine Maker år 2015. Detta, eftersom Schlessinger är medgrundare av flera biotechbolag, bland annat SUGEN, som nu är del av Pfizer, och Kolltan Pharmaceuticals. Bolagen utvecklar precisions medicin, med helt olika verkningsmekanismer, mot cancer.

Om Focus on Cancer Collaboration

Läs mer om programmet HÄR.
Registrera dig senast 4:e Mars HÄR.

Focus on Cancer Collaboration arrangeras av Medicon Village i samarbete med Lunds universitet Cancer Center (LUCC), LU Innovation, SmiLe Incubator or Medicon Valley Alliance.

Av Tanja Jensen, vetenskaplig skribent.

Medicon Village Innovation AB